Skip to main content
Dátum: 
2019.09.4

1Korintus 3,10-15

ALAP

   Nem kell valakinek építésznek lennie ahhoz, hogy tudja, mennyire fontos, hogy az épület szilárd alapon álljon. Még a tengerparton a homokvárat építő gyermek is tudja, hogy ha az árhullám bejön és alámossa a homokot a vára körül, az egész építmény ledől. Urunk példázatot mondott bölcs és bolond emberekről, akik különböző alapokra építettek. Csak az a ház fog megállni, amely kősziklára épült.
   Ha ez igaz általában az életünkre, igaz magára a Gyülekezetre is. Bizonyosak lehetünk abban, hogy Gyülekezetének építésénél Isten biztosítani akarja, hogy olyan alapra épüljön, amelyen a pokol kapui sem vesznek diadalt. Ami a Gyülekezetet illeti, Isten az igazi hívőknek a történelem folyamán létező Gyülekezetét világszerte Fiának Isten voltára építette. Ennek a Gyülekezetnek az alapja nem annak a hitnek a megvallása, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, még kevésbé maga Péter, aki meglehetősen ingatag alap lenne. Isten Fiának igazi isteni természete az, amelynek a pokol hatalma nem állhat ellen.
   A ma előttünk lévő igeszakaszban azonban nem Isten egész Gyülekezetéről van szó, hanem inkább a helyi gyülekezetről. Ebben a helyi gyülekezetben Pál ültethetett, Apollós öntözhetett, de a növekedést Isten adta. Amikor pedig a helyi gyülekezet építésére sor kerül, csak egyetlen igazi, egészséges alapot lehet lefektetni, ismét csak magát Krisztust. Minden helyi gyülekezetnek "Jézus Krisztusnak, mégpedig mint megfeszítettnek" üzenetére kell épülnie, nem emberek jó cselekedeteire, hagyományaira, vagy személyükre. Aztán az ilyen szilárd alapra fektetett gyülekezetbe minden egyes építőnek olyan dolgokat kell beleépítenie, amelyek értékesek, amelyek kiállják az idő próbáját és Isten értékelésének tüzét. Pál megadja itt a "csökkenő értékek skáláját". Az arany, ezüst és drágakő azt juttatja eszünkbe, ami értékes, a fa, széna és pozdorja pedig olyan anyag, ami nagyon könnyen tönkremegy. A gyülekezet felépítésében a drága anyagokat jelenti az Isten bölcsességével való foglalkozás, és a romlandóbb dolgot az emberi bölcsességről és filozófiákról való beszéd. Munkánk igazi természetét csak Krisztus ítélőszéke fogja feltárni. Törekedjünk azonban arra, hogy bölcsek legyünk abban, amit teszünk.

1Kor 3. 10 Az Istentől nekem adott kegyelem szerint mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá! 11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. 12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, 13 mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. 14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. 15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át.
Mt 16. 16 Simon Péter pedig így válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. 17 Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám. 18 De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.