Skip to main content

09.08 Első Zsenge

Dátum: 
2019.09.8

1Korintus 15,1-28

ELSŐ ZSENGE

   Amikor valaki az első zsengéből hozott áldozatot Istennek, 2Móz 23,19, két dolgot kellett tennie. Először meg kellett győződnie, hogy amit a termésből Istennek adott, az valóban a legjobb, akár gabona, gyümölcs, olaj vagy egyéb volt. Van valami különleges az első betakarításban, amint azt a földművesek tudják. Azokat az első terményeket, zöldségeket vagy gyümölcsöket, amelyekkel sok munkája volt, mindig türelmetlenül várja. Azonban a legjobbat Istennek kellett félretennie. Másodszor, a felajánló elismerte, hogy minden Isten kegyelmes kezéből jön, és várta, ami következik Isten jó akaratából - a teljes aratást.
   Az Újszövetségben Krisztus halálból való feltámadása átvitt értelemben hasonló az első zsenge Istennek történő felajánlásához. Itt az a kép van, hogy amikor feltámadt a halálból, Ő volt az első és legjobb sokak közül, akik fel fognak Őutána támadni. Hogy Ő a legjobb, magától értetődik. Sok szent fog feltámadni Őutána, de senki sem lesz soha olyan tökéletes, vagy olyan jó, mint Ő, noha hasonlóak leszünk Őhozzá, amikor meglátjuk, mert látni fogjuk, amint Ő van. De mint első zsenge, nemcsak a legjobb, hanem a biztosítéka is az emberiség bőséges aratásának, férfiaknak, nőknek és gyermekeknek, akik fel fognak támadni a halálból, ahogyan Ő, hogy örökké éljenek.
   Voltak természetesen mások is, akik feltámadtak a halálból az Úr előtt. Illés és Elizeus visszahozott az életbe fiatal embereket, 1Kir 17, 2Kir 4. Urunk maga is feltámasztotta Lázárt a halálból, valamint Jairus leányát és a naini özvegy fiát, Jn 11; Mk 5,35-43 és Lk 7,11-17. Pál élve vette fel Eutichust, miután kiesett az ablakból, Csel 20,9-12. Azonban ezek közül mindegyik csak azért jött vissza a halálból, hogy újra meghaljon. Krisztus az első, aki úgy támadt fel a halálból, hogy soha meg nem hal újra. Széttörte a halál bilincseit, eltávolította fullánkját, tönkretette azt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az Ördögöt, Zsid 2,14. Él, hogy soha meg ne haljon; és ez lesz velünk is. Urunk még sok fiat vezet a dicsőségre. Micsoda kilátásaink vannak ebben az érdektelen, gyakran dicstelen világban, amelyben élünk! Krisztus feltámadt, és első zsengéje a garantált aratásnak az Ő eljövetelekor azok számára, akik az övéi.

1Kor. 15.20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.