Skip to main content

09.19 A Megígért Szent Szellem

Dátum: 
2019.09.19

Efezus 1,7-14

A MEGÍGÉRT SZENT SZELLEM

   Ebben a fejezetben egy gyönyörű, három versszakos dicsőítő kórust látunk a Szentháromság Istennek, akik mind részt vesznek a mi nagy megmentésünkben.
   Az Atyának az a szándéka, hogy megáld bennünket minden szellemi áldással, és nem kis dolog, hogy mindenki, aki Krisztusban van, szentül és szeplőtlenül fog állni Őelőtte, és mint felelős, felnőtt fiú, jelenik meg. Bele vagyunk fogadva ebbe a nagy rangba az Ő kegyelmének dicsősége és szeretett Fiával való azonosulásunk miatt.
   A Fiú foglalja el a második versszakot, és megtanuljuk, hogy Őbenne van megváltásunk az Ő vére által, továbbá bűneink bocsánata, és az eljövendő győzelem kijelentése, amikor minden dolog Őbenne kerül helyére. Micsoda hatalmas kilátás áll Fia előtt, és lesz majd látható, mint kegyelmének dicsőségére mondott dicsőítés!
   A harmadik versszakban a Szellem áll a középpontban. Két dolog van, amelyet a Szellemnek tulajdonít, amelyek mindegyike a jövővel foglalkozik, mert a megígért Szellem adja mindenkinek a jövő biztonságát, aki a Fiú vérén meg van vásárolva.
   Oltalmunknak első szempontja abban a tényben látható, hogy el vagyunk pecsételve az ígéret Szent Szellemével. Ez az elpecsételés a biztosítéka annak, hogy biztonságban eljutunk a menny partjaihoz, és ez a pecsét nem bontható fel. Miénk a győzelem és miénk a jövő biztos ígérete, mert el vagyunk pecsételve az ígéret Szellemével.
   A Szent Szellem velünk kapcsolatos munkájának a másik szempontja a jövőbeli örökség biztosításának valóságos volta. A Szent Szellem a biztonsági foglaló mindazzal kapcsolatban, ami a miénk lesz a dicsőséges jövőben, amiről ez a dicsőítő himnusz beszél. Egy napon mi, akik meg vagyunk vásárolva a Bárány vérén, élvezni fogjuk tökéletes megváltásunk teljességét. Örvendezünk, minthogy nagy, halálos veszedelemből szabadultunk meg, 2Kor 1,10. Örvendezünk naponkénti szabadításának is a feltámadott Krisztus hatalma által. De bizalommal tekintünk a jövőbeli szabadítás felé a Szent Szellem bennünk lakó jelenlétének következményeképpen.
   Milyen teljes üdvösség a miénk! Az Atya tervezte meg, a Fiú hajtotta végre, és "a megígért Szent Szellem" biztosította.

Ef. 1.7-14 Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.