Skip to main content

12.13 Az Oroszlán Júda Törzséből

Dátum: 
2019.12.13

Jelenések 5,1-5

AZ OROSZLÁN JÚDA TÖRZSÉBŐL

   Konyítok egy kicsit a művészetekhez, de be kell vallanom, hogy a Jelenések könyvének sok portréja meghaladja a képzelőerőmet. Az Úr Jézus fehér hajjal? Szemek, mint lángok? Az Ő szájából kijövő kard? Teremtmények négy arccal? Szarvak szemekkel? Az ember úgy érzi magát, mint Ezékiel, aki egy hasonló színteret próbált meg bemutatni, és ezt írta: "egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott... Ilyen volt az ÚR dicsőségének a látványa", Ez 1,26-28.
   A Jelenések 5. fejezetében Jánost felszólítják, hogy nézzen rá valamire, azonban ő, úgy látszik, valami egészen mást lát. Látható egy tekercs, aminek fel kell törni a pecsétjeit. Bizonyos értelmezés szerint ez a tekercs tartalmazza a Föld tulajdonjogi okiratait, és először úgy tűnik, egy ember sem méltó arra, hogy rendbe tegye a dolgokat a Földön. János sírni kezd. Semmi remény a világ számára?
   A vének egyike jobban tudja a dolgot. Van egy ember, aki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet. Egy ember? A vén ráirányítja János figyelmét valakire, akit úgy hívnak, hogy "az oroszlán Júda törzséből", 5. vers. Népszerű dolog az emberek számára, ha összefüggésbe hozzák őket valami oroszlánszerű tulajdonsággal. A Biblia számos oroszlánokkal kapcsolatos verse ezt az elvet követi. Jákób Júdát oroszlánkölyöknek nevezi, 1Móz 49,9, ugyanúgy, mint Mózes Gádot és Dánt, 5Móz 33,20.22. Bálám az egész nemzetet ily módon látja, 4Móz 23,24; 24,9. Dávid úgy siratja Sault és Jonatánt, mint akik "erősebbek (voltak) az oroszlánoknál", 2Sám 1,23. És azt is láthatjuk, hogy Mózesnek a Gád törzsére vonatkozó próféciája milyen pontosan teljesedett be: "arcuk olyan volt, mint az oroszláné", 1Krón 12,9.
   Milyen értelemben olyan a mi Urunk, mit egy oroszlán? A Példabeszédek könyve segítségünkre lehet e kérdés megválaszolásában. Például: "Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna", Péld 19,12. A Jelenések könyve azonban a "Bárány haragjáról" beszél. Őrizkedj a türelmes Ember haragjától. "Az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán", Péld 28,1. És: "az oroszlán a legerősebb állat, mely nem riad vissza senkitől", Péld 30,30. Micsoda bátorsággal indult az Úr egyedül a korszakok harcába! Mégis, nem úgy győzött, mint egy oroszlán. Amikor János odanézett, egy kis bárányt látott. Júda Oroszlánja nem rettentéssel juttatott bennünket a mennybe, a szíveinket győzte le azáltal, hogy meghalt értünk.

Jel. 5.1-5 És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve; és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?” De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”.