Skip to main content

A Római levél főbb fogalmai

Szerző: 
Csia Lajos

Pál akkor írja ezt a levelet, amikor Rómában nem járt még, s így annak írásában különös pásztori érdekek nem vezethették. Így alkalma nyílt rá, hogy a keresztyén élet igazságait kereken és rendszeresen adja elő, anélkül, hogy helyi szükségekkel és bajokkal vesződnék.
A levél az isteni szeretetnek, a KEGYELEMNEK az emberi szívhez vivő útját írja le. A Római levelet nehezen érthetőnek szokták mondani. Ennek a nehezen érthetőségnek okai: a rossz fordítás, a fogalmak hamis értelmezése, az apostoltól idegen gondolatoknak a levélbe magyarázása, de főleg az, hogy a levél az Istent nem kereső ember elől rejtve marad. Csak a keresztyén élettapasztalat adja meg a levél megértéséhez a kulcsot. Alábbiakban megpróbáljuk néhány fogalom helyes értelmét körvonalazni.