Skip to main content

Mélybenéző

Szerző: 
Dr. Lawrence Crabb

Ki mer szembenézni mindazzal, ami szíve mélyén, lelke rejtett zugaiban meghúzódik: pedig érzéseinket, tetteinket és kapcsolatainkat nagyrészt ezek a hatások és élmények határozzák meg. A lelkész-pszichológusszerző önismeretre segít, és megmutatja a változás útját, amely elvezethet az őszinte és mély személyes kapcsolatra Istennel és az emberekkel.
Ajánlás
Dr. Lawrence Crabb Mélybenéző című könyvét nem lehet "hideg tárgyilagossággal" olvasni, mert az első soroktól kezdve világossá válik, hogy csakis rólam van szó, senki másról. Annyira rólam van szó, hogy jól begyakorolt védekezési mechanizmusaimat szelíd erővel lerombolva mezítelenül állít Isten elé. Amint a bűnbeesett Ádám, én is előjövök kertem bozótjai, az önvédelem szeretetmegrontó magatartásformái mögül.
Egyetlen lelkiatyám se törődött velem ennyire, mint ez a könyv, amely számomra nem egy egyszerű olvasmány, hanem Isten újabb kegyelme. Ezért hitelesen ajánlhatom mindenkinek, különösen azoknak, akik évtizedek óta hallgatják, vagy olvassák igehirdetésemet.
Dr. Crabb könyve egyrészt megerősíti azt, amit az evangélium alapján hirdetek: Isten országa elsősorban kapcsolat; személyes, élő kapcsolat az élő Istennel és benne az emberekkel; itt a földön egyetlen leckét kell megtanulni: úgy szeretni, ahogy Urunk Jézus; és egyetlen igazán lényeges történetünk van: a szeretet története.
Másrészt azért is ajánlom, hogy ha engedtem volna a kereszténységben ma divatos áramlatnak, és hamis prófétaként azt sugalltam volna, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit minden szenvedést és problémát megold itt a földön, akkor azt visszavonhassam. Ő Istennel kapcsol össze minket, és feltámaszt az utolsó napon. Ez a föld a próbatétel helye. Nem a boldogság-érzésre kell törekedni minden áron, hanem a szeretetre (amely szenvedni is képes) - ez a végtelenül gazdag élet Krisztus keresztjének erőterében.
Ebben a könyvben végre a pszichológia tudománya is megtalálja helyét, valóban tudománynak bizonyul, mert alázatos.

Melybenezo