Skip to main content

Hited gyöngy

Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erõs Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,5)
Fel is magasztalta Krisztust Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek. Se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé! (Máté 7,6)

Szokatlanul erõs szavak ezek a Te ajkadon. Bizonyára okod volt így beszélni. És akkor nekem okom van óvásodra figyelnem.
Tieidet önzetlen, áldozatos életre nevelted. Aki hû akar lenni hozzád, annak készségesen oda kell áldoznia szolgálatát, anyagi javait. Ha a békességet csak úgy tudja megõrizni - még önérzetérõl is le kell mondania. Magad így éltél, és ilyen életet akarsz látni követõidnél is.
De lehetetlenné teszed híveid számára hitük prédául dobását. Apostolok, mártírok és más tanúid élete bizonyítja ezt. Õk nem dobták el maguktól hitüket az életben maradásért, külsõ, világi elõnyökért!

Uram!
Evangéliumodból túlnyomórészt lelkesítõ biztatás, tettre buzdító indítás, boldogságot hirdetõ ígéret hangzik felém. Kevésszer mondasz tiltó szót.
De ez a mondatod - tilalom. A hitet, mely Istennel, veled kötözi össze életemet, magamtól semmi áron eldobnom nem szabad. Add ezt megértenem és meg is tartanom.