Skip to main content

Istenhez fordulj

Bizony, ítél az Úr népe ügyében, és megkönyörül szolgáin. (5Móz 32,36)

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e õket? (Lk 18,7)

Csak téged kíván lelkem, Uram, téged!

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézõkhöz és jövendõmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? (Ézs 8,19)


Mai modern világunk számtalan formáját kínálja a bálványoknak, okkultizmusnak. Mindezek a kis babonákkal, a jóslással együtt megfertõzik az emberek életét. A mi lelkünket is megterhelhetik, és meg is terhelik gyakran.
Egy történet így szól: Egy kislány hirtelen elveszítette édesapját, aki baleset következtében halt meg. Árván maradt, mert édesanyja már korábban meghalt. A faluba, ahol lakott, egy vándorcirkusz-társulat érkezett: bûvészek, mutatványosok és egy jósnõ, aki azt hirdette magáról, hogy kapcsolatba tud lépni az elhunytakkal. A kislány azt remélte, hogy most beszélhet édesapjával. A jósnõ becsapta a kislányt: trükk volt az egész a fényekkel és hangokkal; s nem is tudott beszélni halott apjával, csak látni vélte alakját. Amikor rájött a lányka, hogy csalás az egész, nagyon csalódott lett, még inkább elkeseredett. Késõbb megvigasztalódott, mert több rokona még élt, s õk nagyon szerették, befogadták.
Ne keressük a kapcsolatot a halottakkal! Hiszen a mi Megváltónk, a mi szeretõ Istenünk élõ Isten! Mit keresitek a holtak között az élõt? - hangzott a kérdés húsvétkor az angyalok szájából. Ne a jósokra hallgass, ne a babonákban higgy, hiszen az egyedül élõ jóságos Isten szeretne a szívednek, gondolataidnak ura lenni! Hívd be a szívedbe, õvele lépj kapcsolatba, méghozzá szoros kapcsolatba!

Õ él, Õ él, Úr Jézus ma is él. Beszél velem és jár velem a keskeny ösvényen. Õ él, Õ él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben! (A. H. Ackley)

Kérlek, mennyei Atyám, õrizz meg attól, hogy másban keressek nyugtot, békét. Köszönöm, hogy értem haltál, de feltámadtál, s mindennap elkísérsz vándorutamon, míg a mennybe fel nem viszel. Örökké légy áldott! Ámen.