Skip to main content

Megbotránkoztatás

    Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.   Korinthusi második levél 6, 3.

    A keresztyén ember óvakodjék életével akárkit is megbotránkoztatni, nehogy az Isten neve azért káromoltassék. Nagy dolog kesztyénnek lenni. Mert Isten szerint teremtett új ember ő, sőt Isten valóságos képmása, melyen maga az Isten akar fényleni. Ezért, amit a keresztyén, mint keresztyén, jót vagy rosszat tesz, az Isten nevére hoz, dicsőséget vagy gyalázatot. Így ha mi ó-Ádámunknak engedve bűnös vágyainkat követjük, az istenkáromlóknak szolgáltatunk alkalmat arra, hogy miattunk Isten nevét káromolják. A keresztyén ember tehát vigyázzon magára. Már csak azért is, hogy legalább az Isten dicsőséges nevét megkímélje a káromlástól!

         Akkor leszek boldog,
         Hogyha tisztán, híven
         Egyedül csak téged
         Szeret az én szívem
         És magát egészen
         Tenéked átadja,
         Mindeneknek Atyja!