Skip to main content

Meghalni a saját kívánságaimnak

Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig visszafelé hajtotta a tengert erõs keleti széllel. (2Móz 14,21)

Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. (Zsid 11,29)


Uram! Jöjj közel, és engedd, hogy befogadjalak.

Pál írja: Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. (Gal 2,20b)

Mi az élet értelme? Hogy boldog legyek, megtaláljam a helyemet a világban, társakat találjak magam mellé, akikkel megoszthatom érzéseimet, akik szeretnek, akiket szeretek. Hogy hasznos legyek, kibontakoztathassam tehetségemet, azt a munkát végezzem, amiben a legjobb vagyok, amivel a leginkább használhatok másoknak, és kedvemet lelem benne. Hogy nyugodt legyek, legyen egy hely, ahova haza mehetek, ahol béke vesz körül, ahol megelégedetten hajthatom nyugovóra a fejem.
Mi az élet értelme? Hogy meghaljak. Meghaljak a világnak. Hogy ne éljek, ne én éljek. Mégis élet lesz bennem, az igazi élet. Krisztus. Mert csak õ az igazi élet. Ha hagyom, hogy Krisztus lüktessen bennem, csak akkor élek igazán.
Ebben az életben nem én vagyok az elsõ. Az õ boldogsága az én boldogságom, és az én boldogságom az õ boldogsága. Az enyémet csak nála találom meg. Õ mutatja meg helyemet a világban, magamtól - hiába keresném -, nem találom. Õ küldi, tõle jönnek a társak, és õ munkálja a szeretetet a szívekben. Dolgozzam bár az élet bármely területén, hasznos akkor leszek, ha õt szolgálom vele. Van, hogy fel kell áldoznom a nyugalmam, a békém, hogy megértsem, a nyugalom tõle jön, békét csak nála lelek. Ha meghalok magamnak, a saját kívánságaimnak, ha többé nem én élek, ha õt magamban élni engedem, csak akkor élet az életem.

Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. (József Attila)Uram! Akkor nyugszom meg, ha megértem: nem magamnak, hanem neked élek. Ha megértem, hogy minden kétségbeesett boldogságkeresésem hasztalan nélküled. Ha meglátom, hogy mindent, amire vágyódom, csak benned találok meg. Tudom, ha magamnak élek, egyedül maradok, csak ha neked élek, tapasztalhatom meg, mit jelent igazán az élet. Adj bátorságot a te befogadásodra, Uram! Ámen.