Skip to main content

Megtérés és higgadtság

Bizony, te elrejtõzködõ Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! (Ézs 45,15)
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki õt. (Jn 1,18)

Istenem, add, hogy rád tudjam bízni az életem!

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. (Ézs 30,15)

Hétköznapjainkhoz hozzátartozik az idegeskedés, a türelmetlenkedés, a másikon való átnézés, az irigység. A ma embere igen elfoglalt, és a sok teendõ között elsikkad az, hogy odafigyeljünk a másikra és Istenre. Ebben az egyre inkább egymástól és saját magunktól is elidegenítõ világban Isten szava segítséget kínál. Ézsaiáson keresztül azt üzeni, hogy a megtérés és a higgadtság tud kimenteni minket, tudja átformálni életünket. A megtérés az Istenhez való odafordulás. Lehet, hogy elfogadtuk már a Krisztusban adott lehetõséget, de óemberünk gyakran kerekedik felül. Naponta szükségünk van a megújulásra, arra, hogy merítsünk az õ Igéjébõl, hogy imádságban hozzá forduljunk. Talán meglepõ, hogy Isten a higgadtságot állítja a megtérés mellé, mint legfõbb segélyforrást. Ha jobban belegondolunk, hogy hányszor borulunk ki, leszünk idegesek, és ezzel mennyiszer bántjuk meg akár csak legközvetlenebb környezetünket is, akkor mindjárt rájövünk, miért tanácsolja ezt Urunk. Az az ember, aki higgadt és tudja saját érzéseit kontrollálni, az oda tud figyelni a számára idegenre is, annak az élete bizonyságtétel lesz, hiszen látszani fog rajta, hogy a mindennapok gondjait le tudja rakni. Már nem önmagában bízik, hanem oda tud figyelni arra az Istenre, aki a kereszten a legnagyobb problémáját megoldotta.

Állandóan szükség van ugyanis arra, hogy mindig kiseperjük azt, ami az ó-emberé, és elõjöjjön az, ami az újé. (...) Ha pedig Krisztus országába jutunk, akkor ó-emberünknek napról napra csökkennie kell, hogy egyre türelmesebbek, szelídebbek legyünk, egyre jobban letörjük a fösvénységet, a gyûlöletet, az irigységet, a gõgöt. (Luther Márton)Urunk, szükségünk van rád minden nap minden percében. Kérünk, segíts, hogy naponta hozzád térhessünk és a mindennapok ideges forgatagában higgadtan járhassuk azt az utat, melyet ránk bíztál. Ámen.