Skip to main content

Megyünk haza!

Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává!

Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! (Ézs 48,20)

Hazamenni! - örömre, ujjongásra okot adó üzenet. Először a Babilóniába hurcolt zsidó foglyoknak szólt. Véget ért a hosszú évtizedekig tartó fogság, eljött a szabadulás ideje. Megyünk haza! - ott a szülőföldünk, lakóhelyünk, az otthon melege. Ismerős arcok, régi emlékek kelnek életre és a jövő reménye. Ott, otthon vár ránk Jeruzsálem, Isten városa. Benne ő maga, akinek Seregek Ura a neve. Egyedül ő teszi lehetővé a hazatérést, aki vezetni fogja övéit a pusztában, és vizet fakaszt a sziklából. Ő tett ígéretet arra, hogy mindörökre szent városában marad, mely földi királyságának a központja lesz. Onnan fog uralkodni. Van azonban egy probléma! Az új kezdetekhez, a fényes jövő megépítéséhez új emberekre van szükség. Isten azt kéri, hogy a hazatérők újuljanak meg hitükben, feltétlenül bízzanak Istenükben. Hagyják el a régi bűnöket, melyek miatt a nyomorúság kohójába kerültek. Isten önmagáért, az ő nevéért - más szóval - ingyen kegyelemből, újat kezd velük. A mai ember gyakran érzi úgy, hogy élete romokban hever, körülményeinek rabja; panaszkodik is, hogy semmi sem sikerül. Igénk neki szól: menj haza! Örülj és ujjongj, mert megváltott téged a te Istened! Nehéz ezt hinni, ahogyan nehéz volt a fogolynak is Babilóniában. A haza - a Megváltó közelsége. Ő bocsátja meg bűneidet, nyitja meg az új kezdetet ingyen kegyelemből - kereszthalálával.

Az egyetlen, amit Istennek adhatunk, az a hálaadó dicséret! (Luther)

Mennyei Édesatyánk! Az Úr Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet megváltásunkért. Ámen.