Skip to main content

Mikor a szeretet válogatni kezd

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3b)
János irja látomásban: Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erõ és a királyság, a hatalom pedig az õ Krisztusáé." (Jel 12,10)

Úr Jézus Krisztus! Szégyeníts meg dicsõségeddel, vizsgálj meg engem, mikor mások felett ítélkezem!

Amikor dicsõséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. (Jak 2,1)

Mindennapjainkat, életünk minden pontját a másokkal való érintkezések, az emberi kapcsolatok közti manõverezések határozzák meg. Családtagok, barátok éppúgy körülvesznek, mint az ellenfelek, vetélytársak vagy a számunkra közömbös személyek. Eleven érzelmi mágnesek vagyunk; vonzunk és taszítunk. Tegyük fel a következõ kérdéseket magunknak õszintén: Lehet-e mindenkit egyformán szeretni? Ha érdekem úgy kívánja, nem természetes-e egyesek felé megnyilvánuló pozitív magatartásom, míg másokat esetleg észre sem veszek? Nem szükséges-e, alkalmasint önvédelmi meggondolásból, ha megválogatom, hogy kikkel érintkezem? Lássuk be, hogy személyválogatók vagyunk! Lehet, hogy öntudatlanul, lehet, hogy csak mert a jó társaságot keressük. A Krisztusba vetett hit lehet szép elmélet, azonban ennek megélése, gyakorlati megvalósulása a szeretet. A szeretet nem érzés, hanem tett. Isten a szeretet, Isten nekünk címzetté tette a szeretet, és ennek az a legelemibb bizonyítéka, hogy válogatás nélkül, mindannyiunkért Fiát adta. Ha benne hiszünk, a tõle kapott szeretet áradhat belõlünk mások felé, személyválogatás nélkül.

Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettõssége. (Weöres Sándor)

Úr Jézus! Látod erõtlenségemet, önzésemet, mely sokszor annyira elrontja emberi kapcsolataimat! Be kell látnom nap mint nap, hogy nélküled csak úgy tudok eligazodni a világban, ha személyválogató vagyok, mint a legtöbb ember. Szeretném veled megélni minden találkozásomat, beszélgetésemet, barátságomat, konfliktusomat, ezért kérlek, szentelj meg szereteteddel, hogy szereteted eszköze lehessek a környezetem számára. Ámen.