Skip to main content

Ne féljetek!

Uram! Adj erőt a mai napra is. Segíts engem, oltalmazd lépteimet! Vigasztalj, ha szomorú vagyok, bátoríts, ha bajban vagyok, erősíts, ha erőtlen vagyok. Légy velem az élet minden nehézségében. Légy velem minden örömömben is. Add, hogy örömömben is a te dicsőségedet lássam. Ámen.

Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből! Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. (1Sám 12,20.23)

Ne féljetek! Sámuel így biztatja a népet. De nemcsak Sámuel, hanem Isten is számtalanszor biztat így minket: Ne félj, megtartalak téged! Ne félj, veled vagyok! Ne félj, vigyázok rád! És tudhatjuk, hogy ő mindig megvéd minden veszedelemtől. Ezért nekünk meg kell tartani a jót, és imádkoznunk kell. Ő megtart! Szolgáljatok az Úrnak teljes szívből! Nem elég a jót tenni, hanem tovább is kell adni a jó cselekvésének igényét. Hiszen a jó cselekvése, a hitben való jó cselekvés egy másik alternatíva, az élet alternatívája. Számtalanszor követünk el különféle bűnöket, és ezért sokszor elítélnek bennünket. Sámuel itt mást tesz. Nem elítél, hanem ígéretet ad, hogy segít nekik. Nem tartja reménytelennek őket. És mi tudhatjuk, hogy ez ma is így van. Ráadásul, nekünk nem egy ember ad ígéretet, hanem az értünk mindent feláldozó Isten. Ezért bízhatunk mi benne minden nap, hiszen ő számtalanszor, napról napra biztat. Ne félj!

Betölti szívedet, ha akarod, akkor sem hagy el, ha megtagadod. Időtlenül szenved és megdicsőül benned, áldod vagy elveted: övé a lelked. (Simon András)

Uram! Adj reményt bízni ígéreteidben. Adj kitartást hogy törvényeidet, parancsolataidat mindig megtartsam. Ne feledjem el soha, hogy te mindig velem vagy, minden örömömben, minden bánatomban mellettem állsz és vigyázod minden léptemet. Hiszen tudom, hogy számtalanszor így biztatsz, ne félj! Adj soha el nem múló hitet tebenned. Ámen.