Skip to main content

Ne tartsd meg!

Az Úr megõrzi lábad a csapdától. (Péld 3,26)
Annak, aki megõrizhet titeket a botlástól, és dicsõsége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítõ Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsõség, fenség, erõ és hatalom öröktõl fogva, most és mindörökké. Ámen. (Júd 24-24)

Urunk! Add, hogy részünk lehessen ma és naponként evangéliumod örömében!

Pál írja: Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. (1Kor 9,23)

Egy nagy tanító egyszer ezt mondta: ha az ember a számára jól ismert kertben egymaga jár, gyakran már észre sem veszi annak szépségeit. De ha valakinek - aki ott még sohasem járt - megmutatja azt, akkor számára is újra elevenné válik a kert minden szépsége, olyan örömet okozva, mintha most látná elõször. Számunkra is úgy válik mindig frissé és elevenné az evangélium, ha nem tartjuk magunkban. Mert az evangélium élõvíz és nem állóvíz. Az evangélium örömhír. Hír-e az, amit nem mondunk el? Öröm-e, ami nem látszik, amit el tudunk titkolni? Ha egyszer már átéltük, hogy jó és öröm az Isten szeretetének kertjében megnyugodni, akkor vágyunk arra, hogy ezt nap mint nap átélhessük. Megmutathatjuk másoknak, és részesülni fogunk benne.

Te örök evangéliom,
Te tiszta fehér liliom,
Te hirdetsz bünbocsánatot,
Szívemet te vigasztalod.

Te örök evangéliom,
Te légy vezérem utamon!
Én ismerem hatalmadat.
Áldott legyen minden szavad! (Szász Károly)

Istenünk! Köszönjük, hogy megajándékozol bennünket az evangéliummal. Kérünk téged, hogy mi is részesei legyünk annak, amit teszünk és mondunk a nevedben. Add, hogy szereteted napról napra örömmé és életté legyen a számunkra. Ámen.