Skip to main content

Szentek legyetek

Parancsolom neked, hogy légy bõkezû nyomorult és szegény testvéredhez. (5Móz 15,11)
Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. (Ef 5,2)

Istenem, kérlek, mutasd meg nekem a te szentséged és teljességed, és vezess engem, hogy követhesselek!

Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. (3Móz 19,2)


Ha azt a szót hallom, hogy "szent", rögvest néhány glóriás szobor jelenik meg elõttem. Különös érzés fog el, zavar a tekintetük, mert mereven a távolba néznek, az arcuk és a kõbe vésett vonásaik ridegek. Olyan távolinak érzem magam tõlük. Az idõ foglyai ezek a szobrok, nem többek õk, mint egy megdermedt örök pillanat.
Istenem, te is ilyen vagy? Te is ilyen szigorú tekintetû, mozdulatlan vagy? Te is egy örökkévalóságig tartó élettelen és hideg pillantással nézel le ránk, téged szemlélõ emberekre? - Nem, te nem ilyen vagy. Te az élet és a lét teljessége vagy. Bár az emberi elme képtelen teljes mértékben megismerni, de ha csak egy kicsit is megtapasztalhatunk szentségedbõl és szeretetedbõl, rögvest megtelünk erõvel. Te vagy, aki létezel, tõled indul ki az élet, te elevenítesz meg bennünket nemcsak erre a földi életre, hanem az örök életre is. Közel vagy hozzánk, hisz gyermekeidnek tekintesz bennünket, és mi Atyánknak szólíthatunk téged. Végtelen a szereteted. Tekinteted sosem rideg, hanem nagyon is emberi, hiszen Jézus tekintetében te nézel ránk. Tõled nem kell megrettennünk, hanem felszabadult öröm tölthet el, mert töredékes létünket a te végtelenséged teheti teljessé. Ennek a teljességnek a megélésére és átélésére hívsz bennünket mindennap.

Annyiban vagyok szent, amennyiben kételkedés nélküli hittel és rettenthetetlen lélekkel mondhatom: jóllehet én bûnös vagyok, a Krisztus azonban a keresztséggel, igével, úrvacsorával és Szentlélekkel szent. (Luther Márton)

Istenem, ha magamba nézek, azt látom, hogy nem vagyok szent, egyáltalán nem. Te látod az életemet, és tudod, hogy törekszem a jóra, de a te áldásod és segítséged nélkül ezek mind csak haszontalan próbálkozások. Te töltsd be életemet, hogy teljesíteni tudjam parancsodat, és szent legyek. Ámen.