Skip to main content

Téged választott, vállald!

Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. (Zsolt 106,3)

Jézus mondta: "Aki vallást tesz rólam az emberek elõtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elõtt." (Mt 10,32)

Magasztallak, dicsõséges Szentháromság!

Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez.

Magasztallak téged, Istenem, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden nap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nemzedékrõl nemzedékre hirdetik mûveidet, és én is csodatetteidrõl énekelek. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és a te híveid áldanak téged.

Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. (Zsolt 145)

Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. (Ézs 42,1)

Az Úr szolgákat választ ki, munkásokat hív el, akik készek az õ országáért fáradozni. A lelkész, akit vasárnapról vasárnapra a szószéken látunk, nem csak egy Luther-kabátos férfi vagy nõ. Nem szabad elfelejteni, hogy a lelkész Isten szolgája; az Ige hallgatásakor gondolj arra, hogy nem a lelkész, hanem Isten kéri a figyelmedet, maga Isten szól hozzád!
Százféle irányba el tudnak szökni gondolataink. Vigyázni kell, hogy ne kalandozzunk el, mert akkor az Úr nem tud munkálkodni életünkben. Hiába ülünk a templomban, ha gondolataink nem teljesen az Isten Igéje körül forognak. Kapcsolj ki, és ne arra gondolj, hogy mi minden vár még rád otthon istentisztelet után! Az Úr vár rád a gyülekezeti közösségben, szeretõ Atyaként, kitárt karokkal, hogy magához öleljen, hogy megnyugtasson, kétségeidet eloszlassa. Akár fiatal a lelkészed, akár idõsebb, akár hosszan prédikál, akár röviden, az Úr küldte õt a gyülekezetedbe, õt is Isten választotta ki! Szolgája az Úrnak, az Úr pedig így beszél választottjairól: akiben gyönyörködöm. Aki hûséges Krisztushoz, abban az Úr örömét leli, azt támogatja, Szentlelkével megerõsíti. Ha az Úrnak tetszõ életed, ha valóban a helyeden állsz, az Úr megáld bõséges áldással.
Gyakran hallani kritikus megjegyzéseket a lelkész munkájával kapcsolatban. Kedves testvérem, elõbb vizsgáld meg magad, ne ítélkezz! S a lelkész se feledje, ugyanolyan bûnös, mint a többi ember. Isten nagy kegyelme, hogy szolgálhatja õt! Kérjük ma a Szentháromságos Istent, árassza ki áldását minden szolgájára!

Te áldd meg, kiket küldesz jó hírrel szerteszét, hogy felemeljék bátran a szent kereszt jelét! És véred erejével te gyõzz bennük magad, hogy állják a nagy harcot, s meg ne fáradjanak. (K. V. Tamminen)


Hálatelt szívvel állok eléd, ó, Uram, hogy megõriztél az elmúlt napon! Olyan jó, hogy te vagy pásztorunk, rád bízhatjuk gyülekezetünk minden tagját a legkisebbektõl a legnagyobbakig. Lelkészeinket is hordozd kegyelmesen! Ámen.