Skip to main content

Tőle, általa és érte

Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr! (Zsolt 116,7)
Az Úr irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára. (2Thessz 3,5)

Istenem, hozzád fordulok, te vagy oltalmam!

Istentõl, általa és érte van minden: övé a dicsõség mindörökké. (Róm 11,36)

Van egy könyvjelzõm. Semmi különös, csak egy papírcsík, számomra mégis többet jelent ennél. Mindig ezt a könyvjelzõt használom az éppen terítéken lévõ könyvben, és így gyakran szemem elé kerül az a biztatás, ami rajta van: Számodra Isten kezébõl csak jó és üdvösséges dolog származik. Õ soha sem rak rád több terhet, csak annyit, amit elbírsz. Ha egy jó regényt olvasok, csak vándorol a könyvjelzõ, említést sem érdemel, de amikor valami nehezebb feladatra kell készülni, vagy éppen egy rosszabb periódusában vagyok életemnek, sûrûbben megakad a szemem a kis papíron. Mai igénk is egy ilyen mondat, könnyen átsiklunk felette, ha jó a "viszonyunk" vele. Persze hogy tõle van minden, tõle az életünk, a munkánk, a családunk. Persze hogy általa van minden, hitünk, megváltásunk, és természetesen érte van minden, hiszen hozzá megyünk. Ilyenkor a "jó regényben" jár a könyvjelzõ. De mi van, ha nem tudjuk elfogadni, hogy tõle, általa és érte van minden? Hogy tõle vannak a földrengések, árvizek, a halál. Õ tud nyomorúságunkról, betegségünkrõl, mégis hagyja, talán általa van ez is? Érte kell szenvednem is? Nehéz percek az ember életében, egy nehéz könyv, amiben a könyvjelzõ gyakran elénk kerül. És Isten azt mondja: Bizony, bizony tõlem, általam és értem van minden. Mert tõle van a golgotai kereszt, általa lehet rajta Krisztus, és Krisztusért lehet bûneinknek bocsánata. Ez minden.

Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem jut be abba. (Lk 18,17)

Urunk! Hálát adunk neked azért, hogy igéd nem állít minket kész helyzetek elé, hanem újra és újra szükségünk van arra, hogy átgondoljuk, megízleljük, amit te mondani akarsz nekünk. Kérünk, adj továbbra is nekünk könyvjelzõket, igéket, melyekbõl tanulhatunk. Dicsérünk téged, mert egész életünk tõled, általad, és reméljük, érted van. Ámen.