Skip to main content

01.10 Nóé a bárkában

Dátum: 
2019.01.10
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 7 és 8

Az a hatalmas szerkezet, amelyet Nóé Isten parancsára épített, nagyon furcsának tűnhetett környezete számára. Azonban nem szépsége, hanem hasznossága miatt épült, három emelettel, termekkel, ablakokkal és ajtóval. Tökéletesen meg volt tervezve ahhoz, hogy megóvja az emberi és állati életeket az özönvíz általi ítélet alatt. Noé teljes mértékben felelős volt a bárka megépítéséért és az élelem megszerzéséért, de ezt csak úgy végezhette megfelelően, hogy szigorúan ragaszkodott az isteni utasításokhoz, és valóban, háromszor is beszél az Ige Nóé teljes engedelmességéről az Úrnak, 6,22; 7,5.9.

Egy éven keresztül békés élete volt a családjának, az idő eseménytelenül haladt, míg az eső végül elállt, feltámadt a szél, és kilátszottak a hegycsúcsok. Nóé ismerete a körülötte lévő világról arra korlátozódott, amit a bárka ablakából láthatott, ezért hogy több információhoz jusson, két madarat használt fel. Úgy döntött, hogy először a hollót küldi ki, amelyet később a tisztátalan madarak közé soroltak, mint emberi fogyasztásra és áldozatra alkalmatlant. Az nem tért vissza hozzá, nyilván még az elpusztult világban is talált táplálékot valahol. Ezt követően a galambot küldte ki, 3Móz 5,7.11; Mt 10,16; Lk 3,22; Jn 1,32, amely végül magával hozta az új élet jelét - egy olajágat, 2Móz 30,24; 3Móz 24,2; Hós 14,6; Róm 11,17.

Nóé végül leszedte a bárka egy részét, kinézett és úgy találta, hogy felszáradt a föld, de akkor még nem hagyta el a bárkát. Csak amikor Isten azt mondta, hogy "menj ki a bárkából", szállt ki, megszemlélve az új világot az Ararát-hegyéről. Nóé életét messzemenően a hit lépéseiben foglalhatjuk össze, Zsid 11,7, valamint az engedelmességében, ezért számunkra ma is aktuálisak a jól ismert ének szavai; "Bízzál és engedelmeskedjél".

Nóé, amikor kijött a bárkából, oltárt épített, és tiszta állatokat és madarakat áldozott égőáldozatul, és "megérezte az Úr a kedves illatot", 8,21. Szövetséget kötött Nóéval, és megígérte, hogy nem átkozza meg újra a földet, és ismét váltakozni fognak az évszakok. Újra megparancsolta Noénak és fiainak, hogy népesítsék be a földet, vö.: 1,28. Megígérte nekik az állatvilág feletti uralmat (amely most már rendelkezésre áll táplálékul), és adta a szivárványt, mint az Ő folyamatos hűségének a jelét.