Skip to main content

05.17 Salamon bölcsessége

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 3,1-28

Noha "Salamon minden dicsőségében" sem öltözött úgy, mint "a mező liliomai", meg kell bizony kísérelnünk, hogy megfejtsük kétségtelen nagyságának titkát. Végül is, már ami a múltat illeti, Izráel felett annak "arany korában" uralkodott. Látni fogjuk, hogy uralmát bölcsesség, munka, imádat és gazdagság jellemezte. Sajnos, a végén asszonyok jellemezték.

Salamon megvallotta, hogy "csak kisgyermeknek" érezte magát, amikor szembenézett az előtte álló feladattal. De "bölcs" kisgyermek volt, amikor Isten megjelent neki Gibeonban ezzel az ajánlattal: "Kérj, amit akarsz, hogy adjak neked". Salamon teljesítette az újszövetségi rendelkezést: "Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki", Jak 1,5. Isten adott "bölcsességet Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van", 1Kir 4,29. Nemsokára megnyilvánult Salamon Istentől kapott bölcsessége, és nem az államügyek nehéz terhének kezelésében, hanem egy kényes kérdés megoldásában, amelyet két anya vitt eléje egy kisbabával, 3,16-18. Nem csoda, hogy Hirám, Tírusz királya a következőket jelentette ki: "Áldott legyen e mai napon az Úr, aki Dávidnak bölcs fiat adott e nagy népen", 2Kir 5,7.

A Szentírás utal a "szavak bölcsességére", a "bölcs bölcsességére", a "világ bölcsességére" és az "emberek bölcsességére", 1Kor 1,17.19; 2,5; 3,20. De Isten bölcsessége teljesen más. A "megfeszített Krisztus" "botránkozás" a zsidóknak és "bolondság" a görögöknek, de Isten minden gyermekének ő "Krisztus, Istennek hatalma és Istennek bölcsessége", 1Kor 1,23-24. Jakab kijelenti, hogy

"a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató", Jak 3,17.

Ez az emberi bölcsesség ellentéte! De ezek "egy bölcs és ismerettel megáldott ember" jellemvonásai. Salamon a királyságát a "felülről való bölcsességre" építette fel, és nekünk is ugyanezt kell tennünk.

De "Salamonnál nagyobb van itt", Mt 12,42. Ő az igazi, "felülről jött bölcsesség", és tökéletesen bemutatta annak minden jellegzetességét. Tanuljunk igazi bölcsességet az Ő lábainál!