Skip to main content

09.09 A betlehemi pásztorok

Dátum: 
2019.09.9
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,8-20

Ma már egyes barlangokon egy dísztábla van a Betlehemhez közeli mezőkön, amelyen ez olvasható: "Isten nagy alászállásának kijelentése először a pásztoroknak adatott, a bűnösök legszegényebbjeinek. Isten szava még mindig igaz, hogy Ő meglátja azokat, akik töredelmes szívűek, és velük fog lakni." Milyen igaz ez!

Természetesen az igaz Pásztor, Izráel Pásztora a jászolban feküdt, de ezeknek az embereknek az volt a kiváltsága, hogy a jászolhoz vezették őket, hogy elsőként lássák a csecsemő Messiást. Feltehető, hogy ők valóban szegény emberek voltak. Szorgalmasan végezték alantas munkájukat, ahogyan nagy királyuk, Dávid tette réges-régen, ugyanazokon a mezőkön. Ruth is itt találkozott Boázzal, és bekerült Krisztusnak, a Messiásnak nemzetségtáblázatába, aki most ezen az éjszakán megszületett Betlehemben.

Ezek az emberek meglátták az Úr dicsőségét. Most meg kell látniuk a dicsőség Urát. Az Üdvözítőnek, az Úr Krisztusnak megszületése valóban jó hír és nagy öröm volt. Ez Isten dicsősége volt a magasságban, és békesség a földön, ahogyan az angyal mondta. Azonnal engedelmeskedtek és útra keltek a város felé. Hogyan találták meg a helyet? Egy világító lámpás himbálózott a melléképület bejárata felett, miközben Betlehem aludt? Valahogy megtalálták a megszentelt helyet. Megtalálták a kisgyermeket is, bepólyálva és jászolban fekve, ahogyan a mennyei követek mondták. Ez volt a jele, hogy Ő volt, akit kerestek. Csendben, csodálkozva álltak a gyermek Krisztus jászolágyánál. Hamarosan bizonyságot tettek arról, amit láttak és hallottak, majd dicsérték és dicsőítették Istent.

Mi is kövessük ezeknek a betlehemi pásztoroknak a szolgálatát! Ügyeltek a nyájra az éjszakai órákban, de azonnal engedelmeskedtek a mennyei utasításoknak. Krisztust látva beszéltek másoknak Őróla, "és dicsőítették és dicsérték Istent".

Csak Lukács mondja el ezeknek a pásztoroknak a történetét, de emléküket örökre őrzik ezek a szent feljegyzések. Azóta sokan végeztek szellemi munkát szorgalmas pásztori szolgálatban. Ebben a sötét éjszakában sokan tettek bizonyságot hűségesen Istenről. Egy napon majd megjelenik a Főpásztor, és megfelelően megjutalmazza azokat, akik ilyen módon szolgálták Őt.