Skip to main content

pásztor

11.17 Főpásztor

Dátum: 
2019.11.17

1Péter 5,1-4

11.14 Pásztor és Gondviselő

Dátum: 
2019.11.14

1Péter 2,24-25

11.10 Pásztor (nagy)

Dátum: 
2019.11.10

Zsidók 13,17-21

07.25 Jó Pásztor

Dátum: 
2019.07.25

János 10,11-30

05.10 Izráel Pásztora

Dátum: 
2019.05.10

Ezékiel 34,1-16; 23-24.

03.01 Izráel Pásztora

Dátum: 
2019.03.1

Zsoltárok 80,1-20

02.22 Pásztorom: Jahve-Roi

Dátum: 
2019.02.22

Zsoltárok 23,1-6

PÁSZTOROM: JAHVE-ROI

Kinek nem remegtették meg még a szívét a szeretett huszonharmadik zsoltár nagyszerű igazságai? Még az is, aki nem ismeri az Urat, úgy tűnik, vigasztalást talál ennek a zsoltárnak a szépségében.

Írtak és prédikáltak róla számtalan alkalommal. Mégis, valahányszor visszatérünk rá, ad valami újat.

11.09 Szükséges ismeret

Dátum: 
2019.11.9

"Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,30).

11.06 Barnabás

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 4,36-37; 9,26-27; 11,22-24

A Barnabás nevet az apostolok adták Józsefnek, egy ciprusi lévitának. Azt jelenti, hogy "vigasztalásnak vagy bátorításnak fia". Barnabás a nevének megfelelően élt; jellegzetesen bátorított másokat.

Barnabást önmaga odaszentelése jellemezte. Eladta birtokát, és odaadta az árát az apostoloknak. Hajlandó volt erőforrásait Krisztus ügyének támogatására felhasználni, és segíteni szegény tanítványtársait. Mostani anyagias korunkban szükségünk van annak megértésére, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől van, és az Ő dicsőségére kell felhasználnunk.

10.26 A Pásztor hangja

Dátum: 
2019.10.26

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az ő tanácsait.

09.09 A betlehemi pásztorok

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,8-20

Ma már egyes barlangokon egy dísztábla van a Betlehemhez közeli mezőkön, amelyen ez olvasható: "Isten nagy alászállásának kijelentése először a pásztoroknak adatott, a bűnösök legszegényebbjeinek. Isten szava még mindig igaz, hogy Ő meglátja azokat, akik töredelmes szívűek, és velük fog lakni." Milyen igaz ez!

07.05 Círusz, "pásztorom"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,22-23; Ézsaiás 44,24; 45,4

Mai olvasmányunkban megfigyeljük, hogy Isten meg tudja mozgatni a legkevésbé elképzelhető embereket is, hogy céljait elérje. Ezt kérdezhetjük: "Tudatában volt-e Círusz annak, hogy Izráel Istene irányította mint a saját szolgáját, hogy végrehajtson egy ígéretet, amelyet Ő 70 évvel azelőtt adott?" Isten Igéjének tekintélye alapján a válasz igenlő. Ezt a tényt Círusz nyilvánosan kihirdette, megadva a tiszteletet annak a valakinek, aki ilyen célra támasztotta őt! Miért utal Isten erre a pogány királyra úgy, mint az Ő szolgájára?

06.10 Pásztor vigyáz rájuk

Dátum: 
2019.06.10

„Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek" (Zof 3,13).

04.18 Dávid, az Isten szíve szerinti férfi

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,10-12.17-21; 17,20.28-29.32-37

Isten úgy írta le Dávidot, mint "szívem szerint való férfiút,... ki minden akaratomat véghez viszi", Csel 13,22. A mai olvasnivalónk ennek a férfiúnak kedves jellemvonásait szemlélteti.

11.13 A nyáj legeltetése

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 5,1-14

AZ ÚR kegyelmes szolgálata Péter felé mind a helyreállításban, mind a jogaiba való visszahelyezésben nagyon drága és bátorító. Az Úr imádkozott érte, nem azért, hogy el ne bukjon magabiztossága miatt, hanem hogy el ne fogyatkozzék a hite. A dolog gyökere, a hite megmaradt (Lk 22,31-34). De Péternek „meg kellett térnie", és nagyon hatásosan újra meg kellett bízni őt (Jn 21,15-22). Péter háromszor ismételte: „Uram, te tudod, hogy szeretlek téged", és az Úr háromszor válaszolt: „legeltesd bárányaimat... nyájamat".

08.20 Izráel pásztora

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 80,1-19

IZRÁEL SZOMORÚ TÖRTÉNELMÉNEK elbeszélése után, és miután a gyülekezési központ Silóról a Sionra változott, amely a 78. zsoltárban volt feljegyezve, Aszáf imádkozásra szánja magát a 80. zsoltárban. Háromszor használja a következő szavakat: „Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk," 3,7.19. A 78. zsoltárban Izráel háromszor „hátat fordított", 9.41.57. v. Ott rossz irányban haladtak. Figyeljük meg az erősség növekedését Aszáf imádságában. Először ezt mondja „Ó Isten", 4. v.; azután „Ó Seregek Istene", 5. v.; végül „Seregek Ura, Istene!", 20. v.

08.10 A juhok nagy pásztora

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 23,1-6

A 23. ZSOLTÁR valamennyi zsoltár közül a legjobban ismert és a leginkább kedvelt. A három zsoltár, a 22., 23. és 24. lefedi a múltat, jelent és jövőt. A 22. zsoltár a Jó Pásztort mutatja be, aki életét adta juhaiért. A 23. zsoltár a Nagy Pásztort írja le, aki hajlandó fáradhatatlanul gondot viselni nyájára, amelyért meghalt. A 24.zsoltár a Főpásztorra mutat, aki el fog jönni dicsőségben, és elfoglalja a hegyet és a házat.

Az én Pásztorom

Jó neked, ha elmondhatod: „Az Úr Jézus az én Pásztorom." Van valakid, aki gondoskodik rólad, vezet és segít téged, aki mellett biztonságban vagy. Ez a valaki a mindenható Isten. Azt kérded: „Hogyan lehetek biztos benne, hogy valóban Ő a Pásztorom?"

azenpasztorom.jpg

Pásztor - gondoskodás

Én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam õket, de õk nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. (Hós 11,3)
A mi Urunk hosszú tûrését üdvösnek tartsátok. (2Pt 3,15)

Pásztor-ismeret

Rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet! (Zsolt 141,8)
Jézus ezt mondta: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25)

Tartalom átvétel