Skip to main content

09.14 Péter találkozik az Úrral

Dátum: 
2019.09.14
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 5,1-11; János 1,40-42

Simon Péter társtulajdonos volt egy sikeres halászatban a Galileai-tenger mellett, Bétsaidában. Voltak más társaik is - András, Jakab, János és Zebedeus. Alkalmaztak számos felbérelt szolgát is. Egy napon Péter testvére, András azt állította, hogy találkozott egy emberrel, aki a Messiás! A neve Jézus, és András elvezette Pétert hozzá a legközelebbi alkalommal. Péter tehát egy személyhez vonzódott - nem valamilyen felekezethez, kultuszhoz vagy új valláshoz -, hanem Jézushoz. Egy személyhez való hűség, és a benne való bizalom sokkal erősebb, mint bármilyen szervezethez valaha is lehetne.

Az első találkozásnál az Úr Péternek új nevet adott - Kéfást, ami azt jelenti, hogy "egy kő". Az új név új közösséget, új körülményeket és új felelősséget jelent. Ennek tudatában az új Péter otthagyta foglalkozását, és követte Jézust. Üdvözülésünk után nekünk is rendelkeznünk kell új felelősséggel és körülményekkel, és természetesen új közösséget élvezünk. Elhatározzuk, hogy odaszánjuk magunkat arra, hogy követjük Jézust, mint aki legfontosabb az életben - még akkor is, ha ez olyan egyébként helyes dolgok elhagyását jelenti is, amelyek korábban sok időt és energiát lefoglaltak.

Egy napon, miközben az Úr a tengerparton tanította az embereket, egy csónakot kért, hogy megfelelőbb körülmények között szólhasson a tömeghez. A tanítás után azt javasolta, hogy itt van az idő a halászatra. Valójában Péter egész éjszaka halászott, sikertelenül, és miközben vonakodott az elvesztegetett idő miatt, engedelmeskedni akart az Úrnak - így tehát kimentek! A hálót bedobták, és amikor kihúzták, látták, hogy tele van hallal. Péter felkiáltott: "Menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok". Az Úr jelenlétében, és az Ő jóságát és hatalmát látva, felismerhetjük saját erőtlenségünket és bűnös voltunkat. Péter jobb dolgokra van felkészítve - "mostantól fogva embereket fogsz".

A mély tengerről belépünk a családi életbe. Péter anyósa lázas volt! Elmentek meglátogatni őt Péter otthonába. Az Úr megragadta kezével és felemelte. A láz elhagyta, ő pedig felkelt és szolgált nekik. Péter megtanulja, hogy ugyanaz az Úr, aki uralkodik a tengerek és halak felett, érdeklődik követőinek személyes élete iránt - természetesen, csak akkor, ha kérik erre!