Skip to main content

10.20 Heródes Antipász

Dátum: 
2019.10.20
OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-14; Márk 6,14-29; Lukács 9,7-9

Több király is van az Újszövetségben, akit Heródesnek neveztek. Heródest, a negyedes fejedelmet Heródes Antipászként is ismerték. Fia volt nagy Heródesnek, és ő az Újszövetségben leggyakrabban említett Heródes. Galilea felett uralkodott annak az időnek a nagy részében, amelyet az evangéliumok tárgyalnak.

Heródes házasságtörő kapcsolatra lépett Heródiással, testvérének, Fülöpnek feleségével. Bemerítő János félelem nélkül megfeddte Heródest erkölcstelenségéért. A király szerette volna megöletni, Mt 14,5, és Heródiás is meg akarta öletni, Mk 6,19. Ez azonban nem volt politikailag előnyös, ezért a zsarnok börtönbe vettette, hogy kielégítse haragját, és hogy vádlóját elzárja a nyilvánosságtól.

Heródes születésnapján Heródiás lányának tánca annyira megtetszett a királynak, hogy esküvel ígérte, hogy bármit megad neki, amit kíván. Cselszövő anyjával összejátszva, a lány Bemerítő János fejét kérte egy tálban. Heródes sajnálta, hogy olyan meggondolatlanul nyilatkozott, de kelletlenül teljesítette a rettenetes kérést. Csapdába esett, és egy gonosz nő áldozatává vált; érzéki ember volt, akit befolyásolt egy érzéki tánc. Néha minket is a szavunkon foghatnak; szükségünk van arra, hogy mindig bölcsen használjuk ajkunkat, hogy senki se befolyásolhassa szavainkat, és olyan körülmények közzé ne juttathasson bennünket, ami miatt bánkódnunk kellene.

Látszott, hogy zavarban van, amikor hallott Krisztus csodatételeiről, és rossz lelkiismerete vádolta. Megtapasztalta rettenetes tettének utóhatását.

Alattomossága kiderült, amikor néhány farizeus eljött, hogy figyelmeztesse az Urat, hogy a király az életére tör; "Menjetek... mondjátok meg annak a rókának", volt az Üdvözítő válasza, Lk 13,32.

Kíváncsisága kielégítetlen maradt, amikor Pilátus elküldte Jézust Heródeshez, aki "sok időtől fogva kívánta őt látni,... és remélte, hogy majd valami csodát lát, Lk 23,8-9.

Krisztussal kapcsolatos lekicsinylése nyilvánvalóvá vált, amikor katonáival együtt "semminek állítva és kicsúfolva őt... felöltöztette fényes ruhába, és visszaküldte Pilátushoz", Lk 23,12.

Micsoda összeesküvés ez a megbékélés álarca alatt! "Pilátus és Heródes barátok lettek"; holott azelőtt ellenséges viszonyban voltak.