Skip to main content

07.06 Egy asszony befolyása

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 22,1-23,15

EBBEN A KÖNYVBEN NÉHA látjuk a jó királyok fiait rossz útra térni. Ez az emberi szív megdöbbentő romlottságát mutatja. Néha azonban a rossz királyok fiai istenfélők lesznek. Ez Isten kegyelmét mutatja.

Akházia esete könnyebben érthető. Nemcsak, hogy a gonosz Jórám király legkisebb fia volt, hanem anyja Athália „volt néki tanácsadója az istentelen cselekedetre", 3; vő. 1,4. Az asszony már gonoszul befolyásolta férje magatartását is, most pedig megrontotta fiát. Amikor meghalt a fia, az volt a szándéka, hogy Dávid királynak minden leszármazottját elpusztítja. Felismerhetjük ebben a sátáni törekvést, mert az volt, hasonló Heródeséhez, aki elpusztíttatta a betlehemi csecsemőket. Kísérlet volt annak a leszármazási vonalnak a megszakítására, amelyből Krisztusnak kell megszületnie. De Isten megesküdött, hogy sohasem fog hiányozni férfi, aki Dávid trónjára üljön, 2Sám 7,16; 23,5; 2Krón 21,7

Míg Izráelnek sok fájdalmat okozott egy gonosz asszony érvényesülési törekvése, milyen elismeréssel kell adóznunk egy másik asszonynak, Jósabátnak, a hűséges Jójada pap feleségének. A kis Jóás iránti szánalma és az, hogy bátran szembeszállt az anyakirálynővel és hat éven keresztül gondozta a gyermeket, teljesen keresztülhúzta Athália számítását. A bálványimádó Athália kétségtelenül megvetette Jahve házát, nem számítva rá, hogy ott egy királyi herceg található, még ha a papok meg is engedték neki a belépést.

Ezután jönnek Jójada gondos előkészületei, hogy Jóást a trónra juttassa. Hála Istennek, még sokan voltak, akik hűek maradtak Dávid leszármazási vonalához. Csak egy bölcs, bátor vezetőre volt szükségük. Sokan vannak ma is, akik csak a trombita hívására várnak, hogy kiálljanak Isten igazságáért, ahogyan az a Szentírásban látható, 1Kor 16,13; Ézs 58,1. Imádkozni kell Istenhez, hogy támasszon olyan istenfélő férfiakat, akik arra utasítják testvéreiket, hogy jobban féljék Istent, mint az embereket.

Athália és anyja, Jezábel, azon nőknek a példái, akik arra törekedtek, hogy olyan helyet foglaljanak el, amelyre Isten nem hívta el őket, Jel 2,20. Krisztusban a nőtestvéreknek két nagy kiváltságuk van; a női munka, és a befolyás. Kétségtelen, hogy Isten azért hozta vissza Dorkást a halálból, mert értékes munkát végzett. Miközben munkájukról kevés vagy semmi sincs feljegyezve, gondoljunk a következő nők áldásos munkájára: bethániai Mária, Timóteus édesanyja, valamint Akvila felesége. Nekem milyen a hatásom?