Skip to main content

Isten_tulajdonságai

01.02 Mily felséges

„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön!" (Zsolt 8,2).

Isten tulajdonságai - Egység

Egység

1. Jelentése. - Csak egy, oszthatatlan Isten létezik.

Isten tulajdonságai - Igazság

Igazság

1. Jelentése. - Az igazság jelentése: a kijelentett tényekkel való megegyezés, s magában foglalja az igazmondás, hűség, következetesség gondolatát is.

Isten tulajdonságai - Szuverenitás

Szuverenitás

1. Jelentése. - A szó „függetlent", „felségest", „uralkodót" és „legfőbbet" jelent. Elsősorban helyzetére utal (Isten a legfőbb lény a világmindenségben), azután hatalmára (Isten a legfőbb hatalom a világmindenségben). A Szentírásból tudjuk, hogyan él hatalmával.

Isten tulajdonságai - Oszthatatlanság

Oszthatatlanság

1. Jelentése. - Isten nem összetett lény. Ez a tulajdonság lényéből ered, tehát nincs ellentétben a Szentháromság kinyilatkoztatásával. Sokkal inkább arra emlékeztet, hogy bár Szentháromságról beszélünk, Isten lényegében oszthatatlan.

Isten tulajdonságai - Igazságossága

Igazságossága

1. Jelentése. - Habár a szentséghez kapcsolódik, az igazságosság önálló attribútuma Istennek. Különállóságával a szentsége, jogosságával igazságossága függ össze. A törvény, az erkölcs és a jog rokon fogalmak.

Isten tulajdonságai - Mindentudás

Mindentudás

1. Jelentése. - Mindentudás alatt azt értjük, hogy Isten minden létezőt és lehetséges dolgot, eseményt egyenlőképpen és minden erőfeszítés nélkül ismer. A.W. Tozer írja:

Isten tulajdonságai - Mindenütt jelenvalósága

Mindenütt jelenvalósága

1. Jelentése. - Isten mindenütt, minden időben, teljességében van jelen.

Isten tulajdonságai - Mindenható volta

Mindenható volta

1. Jelentése. - A mindenhatóság azt jelenti, hogy Isten ereje mindent felülmúl, képes bármit megtenni, ami természetével összeegyeztethető. A valóságban - olyan okból, amit csak Ő maga ismer - nem tesz meg mindent, amire képes lenne.

Isten tulajdonságai - Szeretet

Szeretet

1. Jelentése. - Mint a legtöbb keresztyén fogalomról, a szeretetről is gyakrabban beszélnek, mint meghatároznák. Még a szótár sem nyújt sok segítséget. A szeretetnek van érzelmi és nevelő vetülete is. A helyes szülői szeretet megnyilvánulásához is hozzátartozik mindkettő. A szülők meggyőződéssel vallják, hogy a gyermek érdekében cselekszenek.

Isten tulajdonságai - Szentség

Szentség

1. Jelentése. - A szó meghatározásához gyakran az ellentétéből jutunk el, vagy egy relatív és nem abszolút mérték útján: a szentség a Bibliában a közönségestől, a tisztátalantól való elkülönülésre utal.

Isten tulajdonságai - Végtelenség

Végtelenség

1. Jelentése. - A végtelensége arra utal, hogy Isten nem ismer határt vagy korlátozást. Sem a világmindenség, sem az idő nem jelent számára korlátot. Nem jelenti ugyanakkor azt, hogy valamiképp szétosztódik a világegyetemben, egy része itt, a másik ott található.

Isten tulajdonságai - Változhatatlanság

Változhatatlanság

1. Jelentése. - A kifejezés arra utal, hogy Isten változhatatlan és változatlan. Nem jelent viszont passzivitást vagy mozdíthatatlanságot; pontosabban azt a tulajdonságát foglalja össze, hogy sohasem kerül önmagával ellentmondásba, a növekedés vagy fejlődés nem vonatkoztatható lényére.

Isten tulajdonságai - szabadság

Szabadság

1. Jelentése. - Isten szabadsága azt jelenti, hogy Isten független a teremtett világtól és teremtményeitől.

Isten tulajdonságai - örökkévalóság

Örökkévalóság

1. Jelentése. - Az örökkévalóság mint attribútum azt jelenti, hogy Isten vég nélkül létezik. Létezése - emberi időmértékünk szerinti megfogalmazásban - visszamenőleg és előretekintve végtelen, nem szakítják meg, vagy korlátozzák az egymást követő események.

Tartalom átvétel