Skip to main content

magasztos

06.15 Szerelmesem

Dátum: 
2019.06.15

Máté 12,14-21

03.11 Magasztos

Dátum: 
2019.03.11

Zsoltárok 148,1-14

04.01 Jábes

OLVASNIVALÓ: 
Krónika 4,9-10

Jó oka volt annak, hogy egy júdai anya a fiának olyan komor nevet adjon, mint Jábes, amelynek jelentése "bánatos" vagy "szomorkodó". Világos, hogy az ok nem személyes, hanem szellemi jellegű volt, és lehetőséget adott egy anyának, hogy fiának a szívébe szellemi igazságokat plántáljon. Az igazság, amit még gyermekkorában megtanult, a későbbi években olyan tettekre ösztönözte, amely megkülönböztette őt testvéreitől (lásd a "tiszteletreméltóbb" kifejezést, 4,9; vö. 11,21). Ezek miatt került bele a neve ebbe a könyvbe.

05.08 Hogy elhullottak a hősök!

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 31,1-2Sámuel 1,27

A GILBOAI CSATA KIMENETELE megalázó volt. A filiszteusok elfoglaltak sok várost, összegyűjtötték a győzelem zsákmányát, levágták Saul fejét, és Saulnak, illetve fiainak holttestét felfüggesztették Bethsán falaira, 31,7-10. Emberileg ez Dávidnak inkább a megkönnyebbülés pillanata lehetett volna, mint a bánkódásé. Neki több oka volt kívánni Saul megbűnhődését, mint másoknak. Ha olvasmányunk címének szavai elé kérdésként odatette volna, hogy miért, hosszasan sorolhatta volna Saul gyászos végzetének hatalmas okait.

Tartalom átvétel