Skip to main content

C.H.Spurgeon

10.12 A kegyelmi szövetség jele

Dátum: 
2019.10.12

„Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz" (5Móz 30,6).

10.11 Az Úr ereje szabaddá tesz

Dátum: 
2019.10.11

„Hatalmassá lesznek az Úr által, és az Ő nevében bízva élnek - így szól az Úr" (Zak 10,12).

10.10 Nyitott ajtó elõtt állunk

Dátum: 
2019.10.10

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be ..." (Jel 3,8).

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2019.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

10.08 Soha nem hagy magunkra

Dátum: 
2019.10.8

„Nem mondanak többé elhagyottnak..." (Ézs 62,4).

10.07 Mindig első a közösségben

Dátum: 
2019.10.7

„...előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek" (Mk 16,7).

10.06 A mi vezetőnk

Dátum: 
2019.10.6

"De amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra..." (Jn 16,13).

10.05 Harmattá lenni, záporrá

Dátum: 
2019.10.5

„Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik" (Mik 5,6).

10.04 A hatalmas mágnes

Dátum: 
2019.10.4

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12,32).

10.03 Az Úr lényének visszatükröződése

Dátum: 
2019.10.3

„Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek" (Zsolt 17,15).

10.02 Vigasztalás a hazatérni készülő számára

Dátum: 
2019.10.2

„Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak" (1Móz 50,24).

10.01 Megemlékezik szövetségéről

Dátum: 
2019.10.1

„Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére" (Zsolt 111,5).

 Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek, akár a pusztában voltak, vagy a Kerít-patak (1Kir 17,3) mellett, akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz.

09.30 Nyisd fel a szád!

Dátum: 
2019.09.30

„Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!" (Zsolt 81,11).

09.29 Hogy megdicsőítsük Krisztus Jézust

Dátum: 
2019.09.29

„Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek" (Jn 16,14).

 Maga a Szent Szellem sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele ő saját maga. Nincs rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége.

09.28 Nyugalmunk Krisztusban van

Dátum: 
2019.09.28

„Megvan a nyugodalma (szombatja) az Isten népének" (Zsid 4,9).

09.27 Isten fénye a sötétségben

Dátum: 
2019.09.27

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben" (Zsolt 18,29).

09.26 Megváltottak idegenben

Dátum: 
2019.09.26

„E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé" (4Móz 23,9).

 Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék? Hiszen még nekünk is, akik magukat keresztyéneknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz közöttük teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni.

09.25 Isten elfogadta az áldozatot

Dátum: 
2019.09.25

„Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent" (Bír 13,23).

09.24 Az életadó folyam

Dátum: 
2019.09.24

„Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz" (Ez 47,9).

09.23 Szabadulás a portól és polyvától

Dátum: 
2019.09.23

„Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre" (Ám 9,9).

Tartalom átvétel