Skip to main content

C.H.Spurgeon

07.24 Tökéletes tisztaság

Dátum: 
2019.07.24

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába" (Jel 3,5).

07.23 Egyáltalán nem emlékezik meg

Dátum: 
2019.07.23

„Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg" (Zsid 10,17).

 Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnüket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket, mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez! Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát.

07.22 Örökkévaló zálog

Dátum: 
2019.07.22

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

07.21 Fénylenek, mint a csillagok

Dátum: 
2019.07.21

„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké" (Dán 12,3).

07.20 Örömmel várhatjuk õt

Dátum: 
2019.07.20

Krisztus... másodszor majd a bûn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják õt üdvösségükre" (Zsid 9,28b).

  Ez a mi reménységünk. Õ, aki egyszer már eljött, „hogy sokak bûnét elvegye" (28a), újra megjelenik az emberek elõtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsõségessé teszi majd azt.

07.19 A zarándok felszerelése

Dátum: 
2019.07.19

„Vas-, rézzáraid legyenek cipőiden: és élteden át tartson erőd" (5Móz 33,25 - Angol bibliafordítás szövege).

  Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára: cipőről és erőről.

07.17 Az igazság bátor harcosai

Dátum: 
2019.07.17

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez" (Dán 11,32).

07.18 Közösség a pusztában

Dátum: 
2019.07.18

„Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába és szívére beszélek" (Hós 2,16).

07.16 Üzenet a sántáknak

Dátum: 
2019.07.16

„A sántákat megsegítem" (Zof 3,19).

07.15 A sírók vigasztalása

Dátum: 
2019.07.15

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5,4).

07.14 Vessed rá a terhedet!

Dátum: 
2019.07.14

„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz" (Zsolt 55,23).

07.13 A bizalom jutalma

Dátum: 
2019.07.13

„Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem! - így szól az Úr" (Jer 39,18).

07.12 Kit, mikor és hogyan szabadít meg?

Dátum: 
2019.07.12

„...meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára" (2Pt 2,9).

07.11 Soha el nem szakadni Istentől

Dátum: 
2019.07.11

„És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,26).

07.10 Szeresd a gyülekezetet

Dátum: 
2019.07.10

„Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, itt van már az ideje! Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak" (Zsolt 102,14-15).

 Meghallgatja az Úr a gyülekezetért való könyörgésünket. Lássátok meg, hogy itt van már ennek az ideje! Szeretjük az imaórákat, a tanítást és a valamennyi gyülekezeti összejövetelt. Szívünk mélyén ragaszkodunk Isten népéhez, és boldogan tudjuk együtt énekelni:

07.09 Hűséges és hasznos

Dátum: 
2019.07.9

„Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem" (Zsolt 101,6).

07.08 Angyalok tábora

Dátum: 
2019.07.8

„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket" (Zsolt 34,8).

07.07 Mindig dicsérd Õt!

Dátum: 
2019.07.7

„Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49,13).

07.06 Szeretetének ajándéka egyszülött Fia

Dátum: 
2019.07.6

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

07.05 Ő ad szabadulást

Dátum: 
2019.07.5

„De téged megmentelek azon a napon - így szól az Úr -, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz" (Jer 39,17).

Tartalom átvétel