Skip to main content

PintérBéla

016. Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Igehely (történet): Jn 1.35-51 Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Aranymondás/kulcsige:  Jn 1.49 „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”

Fő üzenet, központi igazság:  Jézustkövetni annyi, mint magunkat teljesen rábízni

Üzenet/téma: követés, tanítványság

1. Átvezetés, dalismétlés: Igéd Élet

Követlek Jézus

Követlek Jézus,
bármerre mész.
Követlek Jézus,
szívem tiéd! :/3x

/:Követlek Jézus,
bármerre mész.
Követlek Jézus,
szívem tiéd!

Szeretlek téged,
oly jó veled,
békét adsz nékem,
szeretetet!

Te vagy az élet,
út igazság,
te vagy a Mester,
hallgatunk Rád! :/ 2x


Követlek Jézus,
bármerre mész
Követlek Jézus,
szívem tiéd!

015. Jézus megkísértése

Igehely (történet): Jézus megkísértése Mt 4.1-11; Mk 1.12-13; Lk 4.1-13

Aranymondás/kulcsige:  Mt.4.4„Meg van írva: »Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus a győztes, Isten igéje a legjobb fegyver

Üzenet/téma: Megkísértés

1. Átvezetés, dalismétlés: Az igazi gyümölcs

014. Megtérés, bemerítkezés

Igehely (történet): Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.1-18

Aranymondás/kulcsige:  Mt. 3. 8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
Gal.5.22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Fő üzenet, központi igazság: Megtérés, bemerítés

Üzenet/téma:

013. A 12 éves Jézus a templomban

Igehely (történet): A 12 éves Jézus a templomban – Lk 2.40-52

Aranymondás/kulcsige:  Lk.2.49 Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom? 2Móz.20.12 Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!

Fő üzenet, központi igazság: Engedelmesség

Üzenet/téma: Az Atya dolgaival való foglalatosság. Engedelmesség a szülőknek.

1. Átvezetés, dalismétlés: Ő az ÚR

012. Pásztorok és angyalok imádják

Igehely (történet): Lk 2.8-20

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 2.14 „Dicsőség Istennek a Mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek!”

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: üzenet átadása – bizonyságtétel, imádás, magasztalás

1. Átvezetés, dalismétlés: Igazi ajándék

010. A megígért Messiás

Igehely (történet): Lk 1. Angyal Erzsébetnél, Máriánál – Messiás ígérete

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 1.31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Fő üzenet, központi igazság: Jahve megszabadít

Üzenet/téma: Isten ígérete a Messiás (3700 év múlva eljött a megígért). Nekünk hinnünk, bíznunk kell Benne! Isten mindig minden ígéretét megtartja!

1. Átvezetés, dalismétlés:

 Hangulatkeltő játék:

Oly szép az Ő neve

Artist: Pintér Béla
Title: Oly szép az O neve
Album: Gospel - Valódi gyöngyszemek

Oly szép az Ő neve, /3X
Jézus az Úr.
Hatalma végtelen,
Úr földön, Mennyeken.
Oly szép az Ő neve,
Jézus az Úr.

Ő a Nagy Pásztor,
örök Üdvkőszál.
Fenséges Isten Ő!
Zengj dalt az Úrról,
Őnéki hódolj!
Oly szép az Ő neve!  
Jézus az Úr!

009. Szívárvány - Szövetség

Igehely (történet): 1Móz 8.20-9.28

 

Aranymondás/kulcsige: 1Móz. 9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

Fő üzenet, központi igazság: Isten megtartja ígéretét – Ő hű és igaz.

Üzenet/téma: Isten amit megígér, azt mindig megtartja, nekünk is így kellene tenni. Tisztelet. Mindig következménye van tetteinknek.

1. Átvezetés, dalismétlés:

Egyszerű dallam

Video: 
Video

Nem nagyon mentek a dolgok,
Nem is voltam mindig boldog.
Volt idő, hogy kerültem az iskolát.
Gyakran hazaküldtek órákról,
Meg is húztak néhány tárgyból.
Nem nagyon csíptem a matektanárt.

Aztán segédmunkás lettem,
Havi nyolcezret kerestem,
Akik láttak, csak a fejüket csóválták.
Otthon gyakran sírt a lelkem,
Minidg tudtam több van bennem.
Egész lényem érintésre várt.

És akkor megszólalt egy dallam,
És a szívembe lopózott halkan.
Egy szó, egy név, egy jel,
Rögtön tudtam lépnem kell.

008. Noé

Igehely (történet): 1Móz 5-6 Az özönvíz előtt, Noé bárkát épít

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt.37.3 Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.

Fő üzenet, központi igazság: Isten azt akarja, hogy Noéhoz hasonlóan engedelmeskedjünk neki (még akkor is, amikor mások nem)

Bízz az Úrban

Album: Minden mindenben

Csak bízz az Úrban és soha ne csüggedj,
Ezt mondom mindig a lelkemnek,
Hűsége páncél és keze, mint árnyék követ.

Emlékezz mindig  az ígéretére,
Mindennap megtart és nem enged el,
Szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet.

Mert vele minden magas falon átlépek,
Átfutok az ellenség táborán.
A víz nem borít el, és a tűz nem éget meg, mert Ő mellém áll.

007. Káin és Ábel

Igehely (történet): 1Móz 4     Mr.Bűn (Pintér Béla)

Aranymondás/kulcsige 1Móz.4.7 Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, … de te uralkodjál rajta.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: Féltékenység, irigység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követik egymást

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Kommunikáció testnyelv

Táncol a menny

Video: 
Video

Tart még a kegyelem és a szívem örül,
Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült.
Kinyújtotta karját, szelíden felemelt,
Amíg élek, azt a percet nem feledem!

Nyitva áll az ajtó ma is bejöhetek,
A trónteremben várnak, nekem ott a helyem,
Jézus mellett élni - ez a legjobb dolog,
Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok!

Refr.:
És velem tapsol és táncol a Menny,
Jézus győzelméről zengek új éneket,
És velem tapsol és táncol a Menny,
A Bárány dicsőségét hirdetem!

Tart még a kegyelem...

005. A tékozló fiúk

 

Igehely (történet): Lk.15.11-32 A tékozló (elveszett) fiú

Dal: Pintér Béla: Táncol a menny (Istenember album)

Aranymondás/kulcsige:  Lk.15.31 Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!

Fő üzenet, központi igazság: Isten szeretete

Üzenet/téma: Elégedetlenség – tékozlás - bűn

Ő az Úr

Album: Gyerexáj
.....
Még kicsi a szívem, de beleférhetne az egész nagyvilág.
Még kicsi az orrom, de megérzem már Isten illatát.
Még kicsi a lábam, és kicsi a két kezem, de mindig tettre készek.
Megteszem, amit Isten kér tőlem.

Még kicsi a szemem, de előre nézek, nem jobbra-balra.
Még kicsi a fülem, de hallom, ha szól az Úr: "Hé, ne menj arra!"
Még kicsi a hitem, de azt mondja Jézus: "Ha egy mustármagnyi lenne,
az a nagy-nagy hegy belemenne a tengerbe".

Refr:
/:Mert Ő az ÚR és senki más!

003. Az Édenkertben - az ember teremtése

Igehely (történet): 1Móz 2.4-2.25  (Pintér Béla: Nem vagyok majomból /Gyerexáj album)

Aranymondás/kulcsige:  1Móz.2.7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

Fő üzenet, központi igazság: Isten szelleme (lehelete) van az emberben! A képmása vagyunk.

Üzenet/téma: Ádám és Éva boldogok lehettek, hogy együtt voltak Istennel az Édenkertben. Isten nagyon szerette a képmására teremtett embert.

001. Isten szeret

Isten szeret (Pintér Béla: Mesés valóság)

Igehely (történet):

Aranymondás/kulcsige:  Jn. 3.16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Fő üzenet, központi igazság:  Isten, a bűn, a megváltás, a megtérés, a növekedés - röviden

1. Átvezetés, dalismétlés: Kicsi sas

Tartalom átvétel