Skip to main content

03.23 Az Úréi vagyunk

„Mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk" (Róm 14,8).

Ne a keresztyénség gyakorlati oldalát hangsúlyozzuk, hanem azt az alapvető tényt, hogy mi Krisztuséi vagyunk, és mindent neki teszünk. Az Úrnak élünk, és az Úrnak halunk meg. Nem arra kell törekednünk, hogy a tőlünk eltérő nézeteket vallókat rávegyük a miénkkel egyező gondolkodásra és cselekvésre. Az legyen egyedüli célunk, hogy közelebb vezessük őket az Úrhoz. Mert nem külső becsületességükért, nem is bizonyos jó tulajdonságaik kibontakozásáért munkálkodunk, hanem az Istennel való szorosabb kapcsolatukért. Valamelyik testvér vélekedései erősen különböznek a mieinktől? Első törekvésünk legyen akkor az, hogy amit teszünk, az Úrért tegyük! Ha ez a célunk, akkor a külső eltérések ellenére is minden rendben lesz közöttünk. A keresztyénség központi igazsága, Jézus Krisztus uralma, azaz „Úrsága". Ha valóban Ő a te Urad és az enyém is, akkor minden egyebet Ő fog összehangolni.