Skip to main content

03.29 Ingyen árasztotta reánk

„Miután Isten jobbja által felmagasztaltatott...kitöltötte azt" (Csel 2,33).

Hogyan nyerhetem meg a Szent Szellem erejét a szolgálatomra? Talán könyörögnöm kell érte? Dolgoznom kell érte? Gyötörnöm a lelkemet böjttel és önsanyargatással, hogy kiérdemeljem? Semmiképpen! Nem ez a Szentírás tanítása. Gondoljuk meg, hogyan kaptuk bűneink bocsánatát! Pál azt mondja, hogy ez az Ő kegyelmének gazdagsága szerint történt, és ingyen árasztotta reánk „ama Szerelmesben". Nem tettünk semmit azért, hogy kiérdemeljük. Az Ő vére által nyertük el a váltságot, annak alapján, amit Ő tett. Mi tehát a Szentírás szerint a Szent Szellem kitöltésének az alapja? Az Úr Jézus megdicsőülése. Mivel Ő meghalt a kereszten, megbocsáttattak a bűneim; mivel Ő felmagasztaltatott a trónra, én felruháztattam mennyei erővel.