Skip to main content

07.31 Mi már szentek vagyunk!

„Köszöntenek titeket az összes szentek, mindenek felett pedig a császári udvarból valók" (Fil 4,22).

Megláttad-e már a Gyülekezetet, Pál szavaival élve, ekképpen: „Mily gazdag az Ő örökségének dicsősége a szentek között". Vagy mint az 1Korintus 6,11-ben: „Megmosattatok, megszenteltettetek, megigazíttattatok az Úr Jézus Krisztus neve által és a mi Istenünk Szelleme által..." Mindez a Gyülekezet helyzetére vonatkozik, az egyes gyülekezetek aktuális állapota természetesen más. Amikor Pál a rómabelieknek ír, merészebben fogalmaz, mint némelyik fordítója. Ő azt írta: „...elhívott szenteknek", de egyesek túl kockázatosnak vélték ennek szó szerinti fordítását, és a biztonság kedvéért ezt írták: „...akik elhívattak arra, hogy szentek legyenek". Ha csak azért hívattattunk el, hogy majd egyszer szentek legyünk, akkor vajon mennyi ideig tart, amíg ténylegesen azzá válunk? Dicsőség legyen Istennek, mi már szentek vagyunk!