Skip to main content

10.29 Egy test

„Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te énbennem Atyám, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem" (Jn 17,21).

Istennek a bölcsessége a Gyülekezeten keresztül válik nyilvánvalóvá és szellemi hatalommá lesz. Együtt leszünk Isten lakhelyévé a Szent Szellem által. Mivel Isten gyermekei nem úgy munkálkodnak együtt, mint Krisztus Teste, olyanná lettek, mint egy lyukas edény. Törj össze egy üvegpoharat, és mi történik? Bár minden darabkája felfoghat egy csepp vizet, ez mégsem hasonlítható össze azzal a mennyiséggel, amennyi az ép pohárban volt. Így van ez a szellemi dolgokkal is. Az egyén csak két dimenzióban képes bármit is magába fogadni, a Gyülekezet ezzel szemben háromban. Tízezer keresztyén mást jelent, mint Krisztusnak tízezer tagja. A Fő a maga teljességében még sokkal többet is adhat, de ehhez vissza kell térnünk az edényhez, az egy Testhez.