Skip to main content

Little Joe

Szerző: 
Pintér Béla
Ajánlás típusa: 
zene
Video: 
Video
Élt egy ember úgy hívták, hogy Little Joe.
Kezében mindig jól állt, s pengett a bendzsó.
Ha kedve támadt, lelőtt néhány kóbor banditát,
fehér lovával vágtatott a végtelenen át.
Bárhová ment, mindenhol ismerték nevét,
ha felkiáltott, belerengett a föld és az ég.
Fehér lován, ha megjelent úgy féltek az emberek,
ha Little Joe-tól meghallották ezt az éneket.

Refr.: Ipijájé, ipijajó, én vagyok Little Joe, Ipijájé, ipijajó, na hol a boroshordó? Kezeket fel. pénzt vagy életet, a puskám töltve van Ipijájé, ipijajó, jobb, ha megadod magad. Egy szép napon a postakocsin egy ember érkezett, Jézusról beszélt, és gyógyított sok beteget. Little Joe is hallotta az örömhírt, és olyat tett, amit még soha, képzeljétek sírt! Ezután nagy változás jött, megtért Little Joe, elhitte, hogy Jézus Krisztus a Megváltó. Nem is nagyon féltek tőle már az emberek, sőt vele együtt énekelték ezt az éneket: Refr.2x

( elbizakodottság, önteltség, félelem, örömhír, fordulat, megtérés, hit, szabadulás )Péld. 8.17 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
Ef. 5.2 És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.