Skip to main content

pKende

Teljes romlottság - avagy kiegyenesíthető-e az egyenetlen?

Van-e nagyobb öröm annál, amikor valaki azt mondja: én az Úrral akarok járni?  Hálásak vagyunk, amikor valaki azt mondja: „Szeretném rendbe rakni az életem Istennel. Hogyan tegyem? Mi van a pénzügyeimmel? Taníts engem a házasságról! Hogy neveljem a gyerekeim? Hogy gondolkodjak magamról? Hogyan gondolkodjak a politikáról, a gazdaságról?"

Légy hű, most!

P. Mark

Ézs 45:22a Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai,

Középszerű élet kiáltása - Isten követése I.

P. Kende

Máté 14:28 Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Nagyon egyszerű az üzenet. Azt mondja: parancsolj, hogy hozzád mehessek! Pár napja János evangéliumát vettem át, és olyan jó volt; ott ütött szíven ez a rész. Arra gondoltam: micsoda tartalom! Parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken!

Gyógyíthatatlan seb

Shane Richardson

Gedeonra gondolunk és ahogy az Úr megjelent neki. Erős, vitéz férfiúnak hívta. Gedeon azt mondta: komolyan? Én vagyok a legkisebb a családomban és a családom is a legkisebb.

Az Úr megjelent Jákobnak, a csalónak. Ki az a Jákob? Senki - mondta ő.

A tized

P. Kende

Pénzügyi felelősségünk. Két okból beszélek erről, az egyik, hogy adakozó gyülekezet vagyunk. Ha nem lennénk azok nem mernék beszélni róla. Mert mindenki furán nézne rá. A másik ok, hogy ritkán beszélek róla igazán. Egy öt perces felajánlás arra elég, hogy elkezdje az ember és be is kell már fejeznie.

Jézus a mi menedékvárosunk I.

P. Kende

4Móz 35 Ez még azelőtt van, hogy bemennek az ígéret földjére. Még nincsenek ott, még nem az övék a városok, a föld. De Isten parancsot ad nekik a városokról amik az övéik lesznek. Az első 5 versben elmondja, hogy városokat adjatok a Lévitáknak.

Bánni a bűnnel - Megbocsátás

P. Kende

Zsolt 119:105  Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Isten feltűrte szent karját értünk

P. Kende

Egy ateista szórólapot olvastam: az volt rajta, hogy el kell törölnünk a karácsonyt. Arra gondoltam, hajrá, töltsd ezzel az időd. Amíg te ezt csinálod, addig én élvezem a családom, a hitbeli családom, a gyülekezetet, élvezem a megváltóm szeretetét. Te meg harcolj amennyit akarsz, nem zavar.

Isten előtt növekszünk és Ő gyümölcsöt terem a szívünkben

P. Kende

Ésa 53:2  Felnôtt, mint egy vesszôszál Ő elôtte, és mint gyökér a száraz földbôl, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!

Hangulatok és a győztes hozzáállás

P. Kende

Vasárnap esténként van egy sorozatunk ahol a karácsonyra készülünk. Ma délelőtt volt Borkowska Ilona temetése.

Csel 2:24  Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.

Isten jobban szeret mint el tudnád képzelni

Eféz 3:14-19  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,  15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,  16 Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben;  17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;  <

A kereszt a szeretet kifejezése Istentől

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, hogy látjuk a nagyobb képet.

Tanuld meglátni Isten munkáját

P. Csaba

Én 5:9-10  Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, oh asszonyoknak szépe? Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz?  10 Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közûl is kitetszik.

Fogadd el Isten megoldását a bűnre és az ítéletre

1Móz 3:7  figefa levelet akgatának azért össze, és körülkötôket csinálának magoknak.
1Móz 3:21  És csinála az ùr Isten Ådámnak és az ô feleségének bôr ruhákat, és felöltözteté ôket.

Add át az életed és látni fogsz, békéd lesz és áldás leszel másoknak

1Móz 48:10  Mert Izráelnek szemei meghomályosodának a vénség miatt, és nem láthat vala. Közel vivé tehát ôket hozzá, ô pedig megcsókolgatá és megölelgeté ôket.
Józsefnek volt egy terve, hogy ki kapja a nagyobb áldást és ki a másik áldást.

ABT 2009-10-22

P Pamir:

A Bicskei gyülekezetet üdvözletét hozom. P. Szabó Józsi nagyon üdvözül minket.

ABT 2009-10-15

Isten minket békességre hívott el. Isten minket arra hívott el, hogy megismerjük őt. Ez nagyon felfrissítő. Ez azt is jelenti, hogy kilépünk a tudatlanságból, ahogy növekszünk vele, egyre többet, és többet ismerünk meg. Van olyan tudatlanság, ami dicséretre méltó?

Tartalom átvétel