Skip to main content

küldetés-szolgálat

10.22 Apostol

Dátum: 
2019.10.22

Zsidók 3,1-2

11.12 Elizeus elhívása

Dátum: 
2019.11.12

Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. (1Kir 19,21)

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját.

10.28 Kárhozat, kegyelem, küldetés

Dátum: 
2019.10.28

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1)

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.

10.02 Tartam és tartalom

Dátum: 
2019.10.2

Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be.(Jób 5,26)

Vajon az érett kor azt jelenti, hogy hosszú élettartam? Sokan ezt gondolják. Pedig a gabona sem attól lesz érett, hogy még tovább hagyják lábon állni, hiszen akkor kiperegne a szem, hanem attól, hogy eljön az ideje. Vannak magas kort megért emberek, akik mégis lelkileg éretlenek maradtak, és vannak érett fiatalok is.

05.19 Szólhatunk Isten nevében

Dátum: 
2019.05.19

"Erre így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz" (Jer 15,19).

04.25 Szemlélőkből hírnökökké

Dátum: 
2019.04.25

És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül... (Mt 28,7)

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a feltámadás örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?

01.22 Jézus Krisztus szenvedései

OLVASNIVALÓ: 
Máté 16,13-28

JÉZUS SZEMÉLYE nyilvánvalóan mély benyomást gyakorolt napjainak embereire. Kétségtelenül megláttak olyan tulajdonságokat az Úrban, amelyek arra a következtetésre vezették őket, amit mondtak (14. v.). Az Úr osztozott Bemerítő Jánossal a bűn és a képmutatás meg nem alkuvó elítélésében; ugyanazt a megingathatatlan és félelem nélküli bátorságot mutatta, amelyet az emberek Illésnek tulajdonítottak, és a szánakozásnak hasonló érzéseivel rendelkezett, mint amilyen a síró prófétáé volt. Péter azonban tudta, hogy a múlt és annak jeles alakjai már nincsenek.

07.31 Befektetés és nyereség

„Senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjét énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet." Márk 10,29-30

06.27 Férfiakat nevelek Isten számára

„...megtartatik a gyermekszüléskor." 1Timóteus 2,15

Arra született, hogy repüljön

Egy napon a prérityúk talált egy tojást, és addig ült rajta, míg ki nem kelt a madárka. A prérityúk tudtán kívül egy sastojást keltett ki, amit valami miatt magára hagytak.
Míg a sas a madarak közül a legnagyobb, és könnyedén és méltóságteljesen szárnyal a magasban, a prérityúk egyáltalán nem tud repülni. Sőt, annyira igénytelen, hogy szemetet eszik.
Ahogy azt sejteni lehetett, a sasfióka - mivel egy prérityúk-családban nőtt fel - azt gondolta magáról, hogy ő is prérityúk. Kapirgált, szemetet evett és kotyogott, akárcsak egy prérityúk.

Bátorítás (érvényesítés) 2.

Video: 
Video

A bátorításról (2.rész)

A cirkuszi bohóc


Soren Kierkegaard filozófus egy alkalommal elmondott egy történetet egy cirkuszról, ami kigyulladt. A cirkuszról átterjedt a tűz a környező mezőkre is, és már a közeli falut is veszélyeztette.

Urának követe õ!

Örök szövetséget kötök népemmel, nem fordulok el tõlük, jót teszek velük. (Jer 32,40)
Isten, aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8,32)

Uram, add igédet szolgáid ajkára, hogy hûen szóljanak!

Küldetésünk - hirdessük az õ dicsõséges szeretetét

Legyetek erõsek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (2Krón 15,7)
Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. (Ef 6,7-8)

Bocsásd meg a mi vétkeinket!

Miféle élet?

Látott embereket szeretni egymást, és látta, hogy a szerelem igen komoly követelményeket támasztott a szerelmesek felé. Látta, hogy a szerelem áldozatot és önmegtagadást kívánt meg. Látta, hogy a szerelem vitákat, irigységet és bánatot hozott. Úgy ítélte meg, hogy a szeretetnek túl nagy ára van.

Hőmérők és hőfokszabályzók

(Szemléltetésképpen bevihetünk egy hőmérőt és egy hőfokszabályzót, hogy lássák is azt, amiről hallanak.)

Tudod-e, mi a különbség a hőmérő és a hőfokszabályzó (termosztát) között?

Telemachus Rómába megy

Szent Telemachus, egy negyedik századi szerzetes, aki egy kolostorban élt, egy napon úgy érezte, hogy Isten Rómába szólítja. Nem tudott rájönni, hogy mit akarhat vele Isten Rómában, de érezte a késztetést, hogy mennie kell. Földi javait tarisznyába tette, amit átvetett a vállán, és elindult a poros úton nyugatnak, Róma felé.

Az angol királynő

Az angol királynő gyakran ellátogat a Bob Morrow kastélyhoz. Egy alkalommal, amikor egyedül sétált ott, elkezdett esni az eső. A legközelebbi parasztháznál keresett menedéket. A hölgy, aki ajtót nyitott, nagyon dühös volt amiatt, hogy valaki ebben a kora reggeli órában háborgatni merészeli. Résnyire kinyitotta az ajtót, és kimordult:

-     Mit akar?

A kőolaj-finomító

Egy alkalommal néhány látogató ment egy kőolaj-finomítót megtekinteni. Vezetőjük bemutatta nekik a finomítási folyamat bonyolult egységeit: a hatalmas katalizátor-kamrákat, a csővezetékeket, a fűtőkádakat - egyszóval mindent, ami hozzátartozik az olajfinomításhoz.

Tartalom átvétel