Skip to main content

Sátán

Vannak területek

Vannak területek, ahová a sátán nem követhet bennünket. Ilyen terület: a magasztalás és a hálaadás.

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

10.27 Iskáriótes Júdás (2)

OLVASNIVALÓ: 
János 13,2.21-30; Máté 27,3-10; Cselekedetek 1,15-20

Isten Igéje tizenhatszor beszél arról a bűnről, hogy Júdás elárulta Krisztust. Az Üdvözítő előre tudta, a zsoltáríró megjövendölte, és Péter apostol pünkösd napja előtt teljesebben értelmezte.

Világos, különösen János evangéliumából, hogy Júdást a Sátán irányította. Az Úr ezt mondta a tanítványoknak: "egy közületek ördög" (görögül: diablos), Jn 6,70. "Az ördög belesugallta már Iskáriótes Júdásnak,... szívébe, hogy árulja el őt", Jn 13,2. Az Úr is úgy hivatkozik rá, mint aki "a veszedelemnek fia", Jn 17,12.

07.17 Szanballat és Tóbiás, az ellenség

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,10.19-20; 3,33-35; 4,1-3; 6,1-14; 13,28

Tanulmányozásunk elénk állítja azokat is, akik ellenezték Jeruzsálem falainak újjáépítését. A Horonból való Szanballat társaival együtt szüntelen harcolt, hogy akadályozza és rombolja Nehémiás munkáját. Olyan nemzetből származott, Moábból, amely esküdt ellensége volt Izráelnek. Minden lehetséges eszközt felhasználtak az ellenállásukhoz. Szanballatban annak a könyörtelen nyomásnak a képét látjuk, amelyet a Sátán gyakorol azokra, akik arra törekszenek, hogy Isten munkáját végezzék.

29. Pál szolgálata Efézusban

Igehely (történet): Pál szolgálata Efézusban ApCsel 19 

Aranymondás:       5Móz 18,10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti,

ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.

Okkultizmus

VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

Okkultizmus jelentése: titkos tudomány. Azokat a tanításokat és praktikákat értjük rajta, amelyek érzékfölötti erőkkel foglalkoznak, erre érzékeny személyek (médiumok) segítségével.

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is.

07.29 Jób megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-2,10

A KÖNYV ÖT jelenettel kezdődik, váltakozva a föld és ég között. Jóbot úgy mutatja be, mint tökéletes, igaz embert aki féli Istent és gyűlöli a gonoszt. Gyönyörű családja volt, ő maga egészséges, és törődött családjával. Amikor azok ünnepeltek, ő égőáldozatokat mutatott be értük arra az esetre, ha Istent átkozták volna szívükben, 1,1-5.

01.05 Káin és Ábel

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,16.25-26

Minden bűnünk besorolható oly módon, hogy vagy közvetlenül Isten ellen irányul, vagy embertársaink ellen. Ádám bűne egyedül Isten ellen irányult; Káin bűne testvére ellen.

Tekintettel a névre, amelyet Éva elsőszülött fiának adott, nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy ő lesz az, aki a kígyó fejére tapos.

01.04 Az asszony Magva

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 3, 7-24
A KÍGYÓ diadalmaskodott; az ember bűnbe esett. De a Sátán győzelmének órájában Isten már ki is hirdette végső bukásának bizonyosságát és körülményeit, 15. v. Az a kifejezés, hogy „az asszony magva", azt hangsúlyozza, hogy ez a végső győzelem az által a Valaki által történik majd, aki az emberi fajból származik. Milyen teljesen és milyen dicsőségesen szerezte vissza az Üdvözítő mindazt az embernek, amit Ádám elveszített!

A kertben az első ember felelős volt a döntésért, ami azt jelentette, hogy „ne a Te akaratod legyen meg, hanem az enyém".

01.03 Az ördög mesterkedései

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,16-17; 3,1-6

NYILVÁNVALÓ a kígyó szavaiból, hogy teljesen tudatában volt az isteni tiltó rendelkezés pontos kifejezésének. Látjuk, hogy pontosan tudta idézni azokat a szavakat, amelyeket Isten használt - „a kert minden fájáról", 2,16; 3,1, „bizony meghalsz", 2,17; 3,4, „amely napon" és „eszel arról", 2,17; 3,5. Következésképp olyasmit kérdez Évától, hogy vajon Isten mondott-e valamit, amiről ő tudta, hogy nem mondta Isten, 1. v.

A kacsa

  Egy kisfiú a nagyszüleit látogatta meg a farmjukon. Kapott egy csúzlit, hogy azzal játsszon kint az erdőben. Gyakorolt, de soha nem találta el a célpontot. Egy kicsit elkedvetlenedett, és hazafelé indult vacsorára.
  Ahogy hazafelé tartott, meglátta a nagymama házi kacsáját. Egy hirtelen ötletre, kilőtte a csúzlit, ami a kacsa fejét találta el és megölte. Megdöbbent és elszomorodott. Rémültében a halott kacsát a farakásba rejtette, amikor észrevette, hogy a nővére őt nézi. Sally látta a teljes történetet, de nem szólt semmit.

kacsa-copy.jpg

01.21 Megengedő akarat

„Saultól viszont eltávozott az Úr Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.'' 1Sámuel 16,14

Negyedik típusú megtévesztések -- A földönkívüliek leleplezése

Video: 
Video

Vajon az UFÓ észlelésekről és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek csak néhány zavart ember képzelgései? Kaphatunk erre a kérdésre elfogadható választ?
Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa és immár 20 éve foglalkozik a terület tanulmányozásával. A videóból kimerítő választ kaphatunk a kérdésre és azt is megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények.

"Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" - Máté 24:4

Nem igazi férfi

Darrell Loomis kamionsofőr volt. Minden héten Cincinnatiból szállított árut Atlantába. Kedvenc étterme a Joe's Diner (Joe étkezdéje) volt. Útjai során minden alkalommal itt étkezett.

Mikor vettetett le Sátán? A réselmélet hazugságai.

Tudjuk:

- Minden 6 nap alatt lett teremtve (2Móz 20.11)

- Sátán is teremtett lény, és az Édenben vokt, amíg bűnt nem követett el (Ez. 28.13-14)

- Az Éden a 6. napon lett teremtve (1Móz. 2.8)

- Ha az angyalokat "szolgáló lelkeknek" teremtette Isten, hogy nekünk szolgáljanak (Zsid. 1.14 , Mt. 18.10), akkor miért teremtette volna őket több millió évvel az ember előtt (nem is beszélve az 1 pontról)

A modern kor leplezetlenül. Van-e jövõd az új világrendben 02. - Összeesküvés 4000 évvel ezelelőtt

Schlingloff Sanyi

A kaposvári konferencia után vagyunk. Ez egy nemzetközi keresztény konferencia. Mi ez? - lehet a kérdésed. Valakinek ezt írtam chat-en: sok nagyszerű ember, a legtöbben barátok, sok-sok szeretet. Amire visszaírta: jól hangzik.

Lázadj, és ne fizess Sátánnak

 

P. Kende

2 Kir 18:7  És vele volt az ùr mindenütt és a hova csak ment, elômenetele volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki.

Csűrcsavar levelei

Szerző: 
C.S. Lewis

A cambridge-i irodalomprofesszor, író és kritikus leghíresebb könyvében "alulnézetből" láttatja a világot. Az ember ősi ellenségével szemben a szatíra fegyverét alkalmazza, jelezve, hogy félelmetesen komoly, mégsem rémületes valósággal van dolgunk.

CsurcsavarLevelei
Tartalom átvétel