Skip to main content

WatchmanNee

03.31 Taníts példamutatással

„Mindaz, ami régen megíratott, a mi tanulságunkra íratott meg..." (Róm 15,4).

03.30 Add az Úrnak a dicsőséget!

„Amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék" (1Kor 1,31).

03.29 Ingyen árasztotta reánk

„Miután Isten jobbja által felmagasztaltatott...kitöltötte azt" (Csel 2,33).

03.28 Felismerés

„Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már nem ismerjük így többé" (2Kor 5,16).

03.27 Krisztus jó illata

„És a ház megtelt a kenet illatával" (Jn 12,3).

Amikor az alabástrom szelence eltöretett az Úrért, a betániai otthont a legédesebb illat járta át. Valami felszabadult, amit mindenki kénytelen volt észrevenni és értékelni. Mi ennek az értelme?

03.23 Az Úréi vagyunk

„Mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk" (Róm 14,8).

03.06 Ajánld fel magad!

Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél" (Ruth 3,4).

03.05 Tékozlásban erő

Ahol csak hirdetik az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére" (Mk 14,9).

03.04 Óemberem megfeszíttetett

Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.  (Róm 6,6).

03.03 Ne állj le félúton!

És mondta az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked" (1Móz 12,1).

03.02 Isten megőrző szeretete

Dicsőség annak, aki titeket a botlástól megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel" (Júd 1,24).

03.01 Gyökereink

Felnőtt, mint egy vesszőszál Őelőtte, és mint gyökér a száraz földből" (Ézs 53,2).

02.29 Telve örömmel

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4).

02.28 Hallgass a benned lakozó Főnökre

És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok" (Ez 36,27).

Valamelyik évben a nyárutót a hegyvidéken töltöttem egy kedves házaspár otthonában. Nagy volt az örömöm, hogy mindkettőjüket a Megváltóhoz vezethettem, és hitre jutottak. Amikor eljött a hazatérés ideje, otthagytam náluk a Bibliámat.

02.27 Élj az erőforrásodból!

Akik Őreá néznek, azok felvidulnak és arcuk meg nem pirul" (Zsolt 34,6).

02.26 A mi hitünk nem bebeszélés

És mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette a Gyülekezet mindenek felett való fejévé. A Gyülekezet pedig az Ő Teste, amely telve van Vele, aki mindent betölt mindenekkel" (Ef 1,22-23).

02.25 Bízom az Úrban, de kétely van a szívemben

Megismerte Péter hangját, de örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem bejutva hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig így szóltak neki: »Elment az eszed!« " (Csel 12,14-15).

02.24 Elvezet minket minden igazságra

Mikor eljön Ő, az igazság Szelleme, Ő majd elvezet titeket minden igazságra" (Jn 16,13).

02.23 Nem mi óvjuk Istent

Megfélemlett azért Dávid azon a napon az Úrtól" (2Sám 6,9).

Tartalom átvétel