Skip to main content

bűn

10.09 Ő a bűnösök barátja

„Vámszedők és bűnösök barátja" (Lk 7,34).

05.31 Bűn, bűntudat, vádak

„Nem veszendő holmin váltattatok meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén" (1Pt 1,18-19).

05.25 Kegyelem alatt vagy

„A bűn nem fog uralkodni tirajtatok, mivel nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt" (Róm 6,14).

A nyelv bűnei

A Talmudban van egy történet egy királyról, aki az egyik udvari bolondjának azt mondta, hogy hozza el neki a világ legjobb dolgát, a másiknak pedig azt az utasítást adta, hogy hozza el azt, ami a világon a legrosszabb. Az első udvari bolond kibontotta csomagját: egy nyelv volt benne. A másik udvari bolond kuncogva bontotta ki az ő csomagját. Az övében is nyelv volt.

04.13 Meghaltunk a bűnnek

„Így ítéljetek ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de a mi Urunk Jézus Krisztusban az Istennek éltek" (Róm 6,11).

04.05 Isten nem takargathatja a bűnt

„Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből" (1Sám 4,3).

02.21 A belső ember harca a benne lakó bűnnel

Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok, eladva a bűnnek" (Róm 7,14).

Az ördög két nyelve

Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez.
Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!

Ragaszkodás bűneinkhez

Sok embernek olyan a kedvenc bűne, mint Jákobnak Benjámin; nem engedi el, mert azt hiszi nem élhet nélküle.

Gőg az utolsó

Amint a halál az utolsó ellenség, úgy a gőg az utolsó bűn, amelynek el kell töröltetnie.

12.26 Világosságban járunk

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga világosságban van... Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden egyes bűntől" (1Jn 1,7).

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

12.07 A könnyek ajándéka

"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre..." (2Kor 7,10).

11.24 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.11.24

1János 2,2

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.29 Helyettes áldozat

"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.05 Elfajulásra való hajlam

"Azért amint egy ember által jött be a világba a bűn, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett" (Róm 5,12).

09.30 Kezdet

Dátum: 
2019.09.30

Kolosse 1,18

09.17 Mi jó van a kísértésben?

Lovagi 7 próba

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13).

Tartalom átvétel