Skip to main content

bűn

Az ördög két nyelve

Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez.
Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!

Ragaszkodás bűneinkhez

Sok embernek olyan a kedvenc bűne, mint Jákobnak Benjámin; nem engedi el, mert azt hiszi nem élhet nélküle.

Gőg az utolsó

Amint a halál az utolsó ellenség, úgy a gőg az utolsó bűn, amelynek el kell töröltetnie.

12.26 Világosságban járunk

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga világosságban van... Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden egyes bűntől" (1Jn 1,7).

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

12.07 A könnyek ajándéka

"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre..." (2Kor 7,10).

11.24 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.11.24

1János 2,2

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.29 Helyettes áldozat

"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.05 Elfajulásra való hajlam

"Azért amint egy ember által jött be a világba a bűn, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett" (Róm 5,12).

09.30 Kezdet

Dátum: 
2019.09.30

Kolosse 1,18

09.17 Mi jó van a kísértésben?

Lovagi 7 próba

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13).

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

Dátum: 
2019.09.16

2Korintus 9,15

09.08 Tedd meg magad!

"Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek" (2Kor 10,5).

08.15 Az újjászületés jelei

"Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn 3,7).

07.08 Vámszedők és Bűnösök Barátja

Dátum: 
2019.07.8

Lukács 7,29-35; 15,1-2

06.25 A szenvedés tüzében magunkra találunk

"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

06.23 Fájdalmak ismerője

"Fájdalmak férfia és betegség ismerője" (Ézs 53,3).

Tartalom átvétel