Skip to main content

bűn

12.07 A könnyek ajándéka

"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre..." (2Kor 7,10).

11.24 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2018.11.24

1János 2,2

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.29 Helyettes áldozat

"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.05 Elfajulásra való hajlam

"Azért amint egy ember által jött be a világba a bűn, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett" (Róm 5,12).

09.30 Kezdet

Dátum: 
2018.09.30

Kolosse 1,18

09.17 Mi jó van a kísértésben?

Lovagi 7 próba

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13).

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

Dátum: 
2018.09.16

2Korintus 9,15

09.08 Tedd meg magad!

"Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek" (2Kor 10,5).

08.15 Az újjászületés jelei

"Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn 3,7).

07.08 Vámszedők és Bűnösök Barátja

Dátum: 
2018.07.8

Lukács 7,29-35; 15,1-2

06.25 A szenvedés tüzében magunkra találunk

"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

06.23 Fájdalmak ismerője

"Fájdalmak férfia és betegség ismerője" (Ézs 53,3).

06.06 Bontakoztasd ki, amit Isten beléd helyezett

"Vigyétek véghez a ti üdvösségteket..." (Fil 2,12-13).

06.06 Jézus

Dátum: 
2018.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

05.25 Az önzés próbája

"Ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra mégy, én balra térek" (1Móz 13,9).

05.09 Legelőhely

Dátum: 
2018.05.9

Jeremiás 50,1-7; Máté 11,28-30

04.10 Belső döntés a bűn tekintetében

"Tudván azt, hogy a mi óemberünk Ővele együtt megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6).

Tartalom átvétel