Skip to main content

alázat

03.26 SOS

Dátum: 
2019.03.26

Uram, ments meg minket, elveszünk! (Mt 8,25)

03.22 Légy alázatos!

Dátum: 
2019.03.22

"... az alázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jak 4,6).

03.22 Mánoa és felesége

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,1-25

Egy feleség gyermektelensége Izráelben

02.26 Tanácstalan szülők

Dátum: 
2019.02.26

Mánóah ezt mondta: ...milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? (Bír 13,12)

Sámson szülei őszintén bevallották: nem tudnak gyermeket nevelni. Ez sok szülő tapasztalata: sok mindenre utólag jövünk rá, sok helyzetben tanácstalanok vagyunk, sok olyan hatás éri gyermekeinket, amiket nem tudunk ellensúlyozni. Amit mi szeretnénk, az nem kell nekik, ami után ők futnak, attól féltjük őket. Olyan hamar kikerülnek a kezünk alól, s nem tudjuk pótolni, amit elmulasztottunk.

02.20 Mózes önzetlensége és alázatossága

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 18,13-26; 32,10; 4Mózes 11,24-29; 12,1-13

Figyeljük meg Mózes önzetlenségének három bizonyítékát.

Mentes volt a személyes ambíciótól. Azután, hogy Izráel elkövette a nagy bűnt a borjú imádásával (amelyet később megismételt, 4Móz 14,12), Isten tett Mózesnek egy nagyon vonzó ajánlatot. Nagy és hatalmas nemzet fejévé lesz, csak abba kell hagynia a közbenjárást Izráel érdekében. Izráel nem tudta, hogy mi lett Mózessel, de ő szenvedélyesen törődött azzal, hogy ővelük mi lesz. Kedvükért egyszer megtagadta, hogy a fáraó lánya fiának mondják; most pedig visszautasított miattuk egy még nagyobb megtiszteltetést.

02.04 Az engedelmes ember

Dátum: 
2019.02.4

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,6)

Ez a történet fordulópontja. Így születik a hit: Zákeus hallotta Jézus szavát, bízott benne, és megtette, amit kért tőle.

A keresztény hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az igazi hit az akarat döntése, s ezért mindig engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett még akkor, de amit megértett Jézus szavából, azt megtette.

02.03 A megszólított ember

Dátum: 
2019.02.3

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." (Lk 19,5)

Magaslesből nem lehet Jézust megismerni, sem az ajándékait átvenni.  De hogyan jön le az, aki végre felkapaszkodott már valamilyen fára? Jézus szelíd hívására. Az ő igéjének különös ereje van.

02.02 A kereső ember

Dátum: 
2019.02.2

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)

Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt.

01.18 Mindennapi kenyerünk

Dátum: 
2019.01.18

 ...mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma... (Mt 6,11)

A három te-kérés után következik három mi-kérés. Ezek között az első ez. Gondolkozzunk el minden szaván!

01.06 Taposni vagy térdelni

Dátum: 
2019.01.6

Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. (5Móz 11,12)

Így az év elején különösen is sokat jelent nekünk ez az ígéret. Közeledett a nép az Isten által megígért földhöz, és az Úr emlékeztette őket az Egyiptomban töltött időszakra. Ott lábbal hajtott öntözőberendezésekkel kellett öntözniük, ami nagyon fáradságos volt, Kánaánban azonban „az égből hulló eső vize itatja" majd veteményeiket (10-11. v).

12.03 Add Neki, már az elején

„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek" (Jn 15,5).

12. Jézus megmossa tanítványai lábát

Igehely (történet): Jézus megmossa tanítványai lábát. Jézus Isten szolgája. Ján 13,1-20; Ézs 42,1-9; Mk 10,45.

Aranymondás:                Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mk 10,45

11.21 Tanítás egy hitetlen király számára

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 4,1-37

NABUKODONOZOR BIZONYSÁGTÉTELE, 1-9. v. A tanítást akarva, vagy akaratlanul kapja az ember. Mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, de nagyon nyilvánvalóan különbözik egyik a másiktól. Dániel hajlandó volt tanulni, mint ifjú, 1. fej., és ezért Isten szolgája volt egy életen keresztül. Nabukodonozor nem tanult a 2-3. fej. tapasztalataiból, így Isten nevelése fokozódott vele kapcsolatban. Nyolc évről van szó a 4. fejezetben, amelynek végén a megalázott Nabukodonozor felfogta, hogy mi történt vele. (A 19,25-33. v.

11.16 Az Ő útján vele együtt?

„Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok" (Mt 11,29).

11.02 Harc a helyi gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 4,1-17

Jakab, miután beszélt a békességről, mint az igazi bölcsesség tanításának hatásáról (3,18), most a gyülekezetben lévő viszállyal foglalkozik - ami túlságosan is általános manapság. Rámutat a viszály eredetére - ez a világias kívánságok miatt van, amelyeket az emberek nem érhetnek el, mert rosszul kérik, csupán azért, hogy gerjedelmeikre költsék. Ez a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, és a Szentírás nem hiába szól, vagyis támaszkodni lehet rá. Nem a Szent Szellem okozza, Aki bennünk lakik, hogy irigyek vagyunk. Isten kegyelmet ad az alázatosnak, és ellenáll a büszkének.

10.27 Cselekedjem a te akaratodat

„Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem" (Zsolt 40,9).

10.26 Atyánk akarata

„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár" (Mt 26,39).

09.09 Bölcsesség

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 8,1-36

BÖLCSESSÉG KIÁLT a szabadban, az úton, a városba vivő kapuknál, ahol áramlik a tömeg, 1-3. v. és ez az, ahol az evangéliumot is hirdetni kell. Az emberek fiaihoz szól, 4-5. v. és jeles dolgokat akar mondani, 6-9. v. Szavai valóban felbecsülhetetlenül értékesek, 10-11. v.; minthogy anyagi egyenértékük nincs, nem vásárolhatóak meg. A bölcsesség maga jobb, mint az arany és ezüst, igazságra vezet, meggazdagítja azt, aki szereti, 21. v. és az örökkévalóságból jön, 22-29. v.

08.14 Elhívásunkhoz méltó járás

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 4,1-16

MILYEN LEGYEN a magatartásunk Isten irántunk megnyilvánuló csodálatos kegyelmének láttán? Először is az alázatosság jellemezzen bennünket (2. v.).

08.13 Megismerni azt a szeretetet, amely minden ismeretet felülhalad

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 3,14-21

MICSODA KEGYELEM Isten részéről, hogy megőrizte számunkra Isten olyan embereinek imádságait, mint amilyen Nehémiás és Dániel! Milyen értékesek a zsoltárokban Dávid király személyes bűnvallásai és imádságai! Az ilyen írásokból tanulunk meg imádkozni. Mert olyan emberek vagyunk, akiknek hasonlóak az érzelmeik, és ugyanazzal az Istennel vagyunk közösségben. Itt Pál apostol jegyzi fel imáinak egyikét.

Tartalom átvétel