Skip to main content

03.22 Szenthely

Dátum: 
2019.03.22

Ézsaiás 8,14-15

SZENTHELY

   Ézsaiás második fiának a megszületése, akinek neve a következő volt: „Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!", Ézs 8,3, előre jelezte Izráel északi királyságának eljövendő vereségét Asszíriától, végül pedig Júdáét Babilontól. Bármilyen szövetségre léptek is világi hatalmakkal, azok nem tudják megvédeni őket. A felemelkedő vízáradat, amely erős és sok, elborítja őket. Milyen kilátásokkal nézett szembe az istenfélő maradék, amely átélte ezeket a megrázó eseményeket? Mennyit fognak szenvedni? Kihez fognak fordulni?
   A növekvő mértékben istentelen világban ugyanezek a félelmek és nyugtalanságok töltik el időnként azoknak a szívét is, akik szeretik az Úr Jézust. A gonoszság nő, és úgy tűnik, nincsenek eszközök hatásainak ellensúlyozására.
   Ezek a versek egy eljövendő napra tekintenek előre, amikor Izráel ismét szenvedni fog az ellenség támadásától. Immánuél "velünk az Isten" említése emlékezteti az istenfélőket, hogy az Úr nem fogja elhagyni őket a balsors napján. Azok számára, akik Őt megszentelik szívükben, Ő lesz a Szentély, és nem kell félniük.
   A templomban a szentély volt Jahve lakhelye, de azon a napon a szentély Ő maga lesz. Ugyanúgy, ahogyan a szentek szentjét körülvették a templom falai és elválasztották mindattól, ami körülötte volt, az Úr fogja körülvenni azokat, akik szeretik és szolgálják Őt, és tökéletes biztonságban tartja őket. Jelenlétének áldását és békéjét fogják élvezni, tekintet nélkül a fájdalomra és szomorúságra, amely körülveszi őket.
   Emeljük hát szívünket hálával az Úrhoz. Ahogyan Izráel hűségesei egy eljövendő napon élvezni fogják védelmező jelenlétét, úgy lehet velünk is. Egy nap, amikor sokan kétségbeesnek, szellemünk felemelkedhet az emberi tevékenység háborgó tengere és a bűn körülvevő áradata fölé, hogy áldjuk Őt, mert van körülöttünk egy biztonságos fal, amelyen belül Őbenne örvendezhetünk.
Az Isten hatalma őriz;
Nyújt nagy biztonságot,
A dicsőség mienk lesz
S az örök élet.
(Albert Midlane)

Ézs. 8.14-15 „És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!”