Skip to main content

04.03 Árnyék a Hőségben

Dátum: 
2019.04.3

Ézsaiás 25,4

ÁRNYÉK A HŐSÉGBEN

   Ézsaiás ajkain mély hálaadás fakad, ahogyan az Istent dicséri, akinek népe Őt nyomorúságában mint erősséget ismeri. Hozzáteszi, hogy az Ő Istene ráadásul "árnyék a hőségben", 4. v. Nagy hőség jött a változó évszakkal, de ez a hőség, amely a 4-5. versben van leírva, természetellenes, "mint nyáron a hó", Péld 26,1. A hőség, amelyet természetellenesen forrónak tapasztaltak, az üldöztetés tüze volt. Ez annak felerősödött formája, mint "amikor fent van a nap", amelyet az Úr Jézus úgy értelmezett példabeszédében, hogy "amint nyomorúság vagy üldözés támad az Ige miatt," Mt 13,6.21.
   Ézsaiás elmondja, hogy Isten megalázza a "zajongó bitorlókat", mint hőség a szikkadt földet. Ezek a "zajongó bitorlók" valószínűleg az üldözés okai, és azokhoz hasonlóan, akik a tüzes kemencét hétszer jobban befűtötték a normálisnál, bűneikben pusztultak el, Dán 3,19.22. De hogyan tudja Isten megvédeni övéit ez alkalommal? Ott lesz velük valaki a szenvedésükben, Dán 3,25?
   Ézsaiás bemutatja az üldözöttek Istenét, mint aki Árnyék a hőségben. Ezenkívül beszél egy felhőről, amely csökkenti a hőmérsékletet a természetellenesen tikkasztó hőségben, 5. v. De prófétánk a nagy hőségben bizonyára azzal számol, hogy felhő sem lesz. A hőségben bizony "eltűnt a felhő, elszállt." Jób 7,9. Isten nem biztosított-e felhőt Izráel naponkénti vándorlása alatt negyven éven keresztül? Átvitt értelemben újra így fog cselekedni. Ő lesz a felhőjük a hőségben. Meg fogja védeni övéit az eljövendő időszak tüzes üldözése között, Ráhel nyomorúságának, a Nagy Nyomorúságnak idején.
   Ezt teszi ma velünk is, akár fizikai jellegű az üldöztetés, akár, mint bizonyos országokban, lelki vagy szellemi természetű. Ő az övéi számára árnyék a perzselő hőségben. Az emberek azt gondolják, hogy hőséget bocsáthatnak az Úr népére, amikor és ahogyan akarják. De nem tudják irányítani a felhőket. Régen úgy gondolták az emberek, hogy Isten felhőkkel veszi körül magát, hogy rejtve maradhasson, Zsolt 18,10; Jób 22,14 stb. Ami elrejtette Istent a kíváncsi testi szemek elől, most megnyilvánul abban, ahogyan megvédi gyermekeit a kegyetlen üldözéstől. Ő valóban Árnyék a perzselő hőségben.

Ézs. 25.4 „Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar.”