Skip to main content

05.01 Örök Világosság

Dátum: 
2019.05.1

Ézsaiás 60,19-22

ÖRÖK VILÁGOSSÁG

   A világosságot gyakran használták arra, hogy Istent leírják vele; valójában "Isten világosság". Maga a világosság láthatatlan, ezért tudja bemutatni, hogy Isten Szellem. A világosság átható, és miközben természetesnek vesszük, nem nélkülözhetjük azt. A világosság tiszta és megfelelő bemutatása Isten igazságának. A világosságon belül kapunk színt és szépséget is. Ilyen módon világosság Isten. De itt Ézsaiásnál Istenről további leírást kapunk, mint aki Örök Világosság.
   Az ember csupán pillanatnyi felvillanás. Amikor Júdás leírja a hamis tanítókat, akik eltévelyedtek a keresztyénségtől, azt mondja, hogy "bolygó csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre", Júd 13. Rövid időre ezek a bolygó csillagok felvillannak. Fényt bocsátanak ki magukból, vagy ahogy elégnek, világító csóvát hagynak maguk után. A földről az éjszakába nézve néhány másodpercig látunk egy rövid fénycsíkot, azután pedig az is elhalványul örökre. Amikről Júdás ír, azok istentelen kultuszok, amelyek egyetlen vakító pillanatra tűnnek fel. Írnak valamilyen önsegélyező könyvet, vagy indítanak egy szemináriumot, ahol homályos látású tömegek csodálkoznak azokhoz a bogarakhoz hasonlóan, amelyek a lámpa körül repdesnek. Csakhogy a fellobbanás egy olcsó tűzijáték. Pillanatokkal feltűnése után vakbuzgó követői ismét sötétben maradnak.
   Ézsaiás írt a Messiásról, aki éjszakánkat nappalra változtatja, és nem csupán egy rövid felvillanás idejére, mert Jézus Krisztus ezt mondta "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága", Jn 8,12. Az élet, amelyről Jézus beszélt, az örök élet. Így ez a világosság állandó, kimeríthetetlen, és erősebb, mint a nap fénye. "Nem a Nap lesz többé napvilágod, és nem a Hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod", Ézs 60,19.
   Az, hogy ez a világosság jobban behatol és átvilágít, mint a Nap, azt jelenti, hogy ez az Örök Világosság nemcsak rajtunk ragyog, hanem rajtunk keresztül és bennünk is. Gyakorlatilag megváltoztatja életmódunkat. Ez az a lecke, amit János első levele 1. fejezetének 7. versétől a 2. fejezet 11. verséig terjedő szakasz tanít. Ézsaiás megmutatja, hogy az Örök Világosság hogyan vezeti el azokat, akik abban járnak, a gyakorlati igazság életébe, Ézs 60,21.

Ézs. 60.19-22 Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.