Skip to main content

világosság

07.12 Az Emberek Világossága

Dátum: 
2018.07.12

János 1,6-13

07.02 Világosság a Pogányoknak

Dátum: 
2018.07.2

Lukács 2,25-35

06.27 Felkelő Fény a Magasból

Dátum: 
2018.06.27

Lukács 1,76-80

05.01 Örök Világosság

Dátum: 
2018.05.1

Ézsaiás 60,19-22

04.18 A Pogányok Világossága

Dátum: 
2018.04.18

Ézsaiás 42,6-8

04.16 Tudsz-e alábbszállni?

"Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban" (Jn 12,36).

03.27 Izráel Világossága

Dátum: 
2018.03.27

Ézsaiás 10,16-23

03.23 Test szerint gondolkozom?

 "Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e?" (1Kor 3,3)

A természeti ember mit sem tud a testiségről. A test a Szellem ellen törekedik, aki az újjászületéskor tért be hozzánk, a Szellem pedig a test ellen harcol. Ez idézi elő a test szerinti gondolkozást. "Szellem szerint járjatok" - mondja Pál - "és a test kívánságát véghez ne vigyétek" (Gal 5,16), így eltűnik majd a testi gondolkozás.

03.23 Nagy Világosság

Dátum: 
2018.03.23

Ézsaiás 9,1-2

02.28 Most hiszitek?

"Erről hisszük... Felelt nékik Jézus: Most hiszitek?"(Jn 16,30-31)

01.30 Mécsesem

Dátum: 
2018.01.30

2Sámuel 22,29-37

12.21 Mint csillagok

Dátum: 
2018.12.21

...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban... (Fil 2,15)

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. Mai igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez?

12.13 Fény lesz még a sötétségből is

Dátum: 
2018.12.13

"...világos lesz még este is" (Zak 14,7).

09.27 Isten fénye a sötétségben

Dátum: 
2018.09.27

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben" (Zsolt 18,29).

08.12 Fény a sötétben

Dátum: 
2018.08.12

„Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben" (2Sám 22,29).

07.21 Fénylenek, mint a csillagok

Dátum: 
2018.07.21

„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké" (Dán 12,3).

04.16 Jézus nélkül

Dátum: 
2018.04.16

Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. (Lk 24,21)

04.06 Sámuel - a gyermek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,24; 2,18.21.26; 3,1-21

Sámuel gyermekkorát az Izráelben uralkodó sötétség és hanyatlás háttere előtt kell szemlélnünk. A nemzetnek az ígéret földjén történő letelepedése óta a viszonyok oly mértékben megromlottak, hogy Isten számos alkalommal fenyítés terhe mellett emlékeztette őket az Őhozzá való szilárd ragaszkodás szükségességére. Sajnos, az Isten által támasztott vezetők munkája révén bekövetkezett megtérés rövid életű volt, amelyet újra gonosz tettek és a bálványimádás újraéledése követett.

03.10 Világosságban járni

Dátum: 
2018.03.10

"Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben" (Jn 12,46).

Ez a világ sötét, mint az éjszaka. Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító sötétségben.

03.03 Nem hagy elveszni

Dátum: 
2018.03.3

"Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba" (Zsolt 16,10).

Ez az Ige Jézus Krisztusban beteljesedett, de áttételesen érvényes mindenkire, aki Krisztusban van. Lelkünk nem marad az elválás állapotában, és testünk, noha elenyészik, újra feltámad. Ezúttal azonban olvasóim figyelmét inkább ezen Ige tágabb jelentésére szeretném felhívni.

Tartalom átvétel