Skip to main content

világosság

04.20 Te vizsgálj meg engem!

„Vizsgálj meg engem ó Isten...és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja?" (Zsolt 139,23-24).

Önismeret nem származhat egyszerű befelé fordulásból. A befelé tekintés vagy önelemzés sohasem vezet bennünket igazi ismeretre. Csak akkor látunk, ha Istentől kapunk világosságot. Úgy gondolom, ez egyszerű. Ha meg akarjuk állapítani, hogy tiszta-e az arcunk, mit csinálunk? Gondosan végigtapogatjuk a kezünkkel? Természetesen nem. Keresünk egy tükröt, és a világosságra megyünk.

12.28 A Város Világossága

Dátum: 
2019.12.28

Jelenések 21,22-26

11.19 Hajnalcsillag

Dátum: 
2019.11.19

2Péter 1,16-21

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

09.15 Isten képmása

Dátum: 
2019.09.15

2Korintus 4,4

08.27 Élő teológia

"Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség ne lepjen meg titeket" (Jn 12,35).

07.22 A Világ Világossága

Dátum: 
2019.07.22

János 8,12-20; 12,44-50

07.12 Az Emberek Világossága

Dátum: 
2019.07.12

János 1,6-13

07.02 Világosság a Pogányoknak

Dátum: 
2019.07.2

Lukács 2,25-35

06.27 Felkelő Fény a Magasból

Dátum: 
2019.06.27

Lukács 1,76-80

05.01 Örök Világosság

Dátum: 
2019.05.1

Ézsaiás 60,19-22

04.18 A Pogányok Világossága

Dátum: 
2019.04.18

Ézsaiás 42,6-8

04.16 Tudsz-e alábbszállni?

"Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban" (Jn 12,36).

03.27 Izráel Világossága

Dátum: 
2019.03.27

Ézsaiás 10,16-23

03.23 Test szerint gondolkozom?

 "Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e?" (1Kor 3,3)

A természeti ember mit sem tud a testiségről. A test a Szellem ellen törekedik, aki az újjászületéskor tért be hozzánk, a Szellem pedig a test ellen harcol. Ez idézi elő a test szerinti gondolkozást. "Szellem szerint járjatok" - mondja Pál - "és a test kívánságát véghez ne vigyétek" (Gal 5,16), így eltűnik majd a testi gondolkozás.

03.23 Nagy Világosság

Dátum: 
2019.03.23

Ézsaiás 9,1-2

02.28 Most hiszitek?

"Erről hisszük... Felelt nékik Jézus: Most hiszitek?"(Jn 16,30-31)

01.30 Mécsesem

Dátum: 
2019.01.30

2Sámuel 22,29-37

12.21 Mint csillagok

Dátum: 
2019.12.21

...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban... (Fil 2,15)

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. Mai igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez?

12.13 Fény lesz még a sötétségből is

Dátum: 
2019.12.13

"...világos lesz még este is" (Zak 14,7).

Tartalom átvétel