Skip to main content
Dátum: 
2019.06.12

Máté 9,9-13

ORVOS

   "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra"!
   A mai napi olvasmányunkban az Úr az orvos analógiáját alkalmazza, hogy megmagyarázza szolgálatát a vezető réteg kritikusainak. Ahogyan a betegnek szüksége van orvosra, úgy van szüksége a bűnösnek Üdvözítőre.
   Van fizikai és szellemi betegség is. Néha Urunk meggyógyította a fizikai betegséget. Ezzel nemcsak a betegen segített, hanem valójában bizonyította messiási hitelét, és igazolta szellemi üzenetét. "Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szent Szellem ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét", Zsid 2,3-4.
   A Rómaikhoz írt levélből megismerjük Isten szellemi diagnózisát az emberiségről. Az ember a döntése és a gyakorlata folytán bűnös, és úgy látható, mint aki Isten haragja alatt van. Amit teszek, és amiért teszem, az gonosz, és a "betegség" végletes. A bűnös halált érdemel. Isten gyógyszere erre az Üdvözítő, aki helyettesünkké lett a kereszten.
   A Rómaiakhoz írt levél 5. és 6. fejezetében egy mélyebb diagnózis rámutat a bűn és halál forrására: az ádámi fajjal való közösség miatt az ember születés révén bűnös. Mivel amit teszek, és amiért teszem, az gonosz, én, aki teszem, gonosz vagyok. Isten gyógyszere erre az, hogy adoptál egy új családba, ahol új élet van, az Övé. Itt Krisztus törvényesen elválaszt bennünket Ádámtól az Ő halálával, és biztosítja feltámadásával az Isten családjába való adoptálást.
   A Rómaiakhoz írt levél 7. és 8. fejezetében a diagnózis feltárja a bűn helyét: "a bennem lakó bűn" - természeténél fogva bűnös az ember. Nos, azt látjuk, hogy ami én vagyok, az gonosz. Isten gyógymódja erre nem a törvény szertartása, hanem a bennem lakó Szellem.
   Péter beszél Krisztusnak erről a szellemi missziójáról, amelyet ma végez, amikor ezt írja: "Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg", 1Pt 2,24. Valóban, Krisztus a nagy Orvos, mert csak Ő tud gyógyulást hozni a szellemileg betegek számára.

Mt. 9.9 „Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felkelt, és követte őt. 10 És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. 11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: „Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” 12 Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.””