Skip to main content

09.09 Utolsó Ádám

Dátum: 
2019.09.9

1Korintus 15,35-45

UTOLSÓ ÁDÁM/MEGELEVENÍTŐ SZELLEM

   Egy tökéletes kertben, egy tökéletes világban Isten elhelyezett egy tökéletes, ártatlan, tiszta és jó emberpárt. Nem is lehetett másként, mert Isten tökéletes lévén nem hozhatott létre kevesebbet a tökéletesnél. A teremtés minden egymást követő napja után Isten látta, hogy minden jó volt, míg végül, amikor az embert megteremtette a saját képmására, Isten látta, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. Az emberi nem fejét, akit Isten Ádámnak nevezett, a föld porából formálta meg, azután belelehelt az ember testébe, és az ember élő lélekké lett.
   Ez a tökéletes ember azonban, aki Isten kezéből származott, azt a parancsot kapta, hogy szaporodjon és töltse be a Földet olyan fajjal, amely ugyanolyan jó és tökéletes, mint ő. De az ember szabad akaratából úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik Teremtőjének. Ezt cselekedve a bűn megfertőzte és befolyásolta természetét és egész lényét. Halandóvá és bűnnel teljessé lett. Isten tökéletes világába belépett a halál. Egy tökéletes kertben megkísértve az első Ádám elbukott.
   Istennek azonban mégis lesz tökéletes nemzetsége. Az első Ádám elbukott, de Isten fog küldeni egy másikat - nem egy második Ádámot, mert az magában foglalná egy harmadiknak a lehetőségét. Az utolsó Ádámot fogja küldeni, egy új nemzetségnek utolsó fejét. De ebben az időben az anyag, amellyel Isten dolgozni fog, nem porból újólag teremtett testek vagy lelkek lesznek. Az anyaga az ádámi elbukott fajból származó bűnös testek és lelkek lesznek. Jönni fog az utolsó Ádám, hogy így üdvözítsen.
   Így el is jött. Ekkor egy "Ádám" ismét megkísértetett, most nem egy tökéletes kertben, hanem egy puszta sivatagban. De ez az utolsó Ádám nem fog elbukni. Az utolsó Ádám életet adó szellem ott, ahol az első Ádám életet kapó, mégis halált hozó lélek volt. Ahol az első Ádám engedetlensége miatt halált hozott, az utolsó Ádám engedelmessége által életet fog hozni. Az emberiségből mindenki az első Ádám családjához tartozik, és hozzá hasonlóan valamennyien teremtett lények. Ebben az első Ádámban mindnyájan meghalnak. De mindenki, aki beleszületik az utolsó Ádám családjába, minden igaz hívő, meg fog elevenedni ez által az életet adó Valaki által. Mi mindnyájan az első Ádám családjához tartozunk, vagy tartoztunk. Az utolsó Ádám családjához csak hit által tartozhatunk.

1Kor. 15.45 Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Szellemmé.”