Skip to main content

09.27 A Láthatatlan Isten Képe

Dátum: 
2019.09.27

Kolossé 1,15

A LÁTHATATLAN ISTEN KÉPE

   Pál azt kívánja a kolosséiaknak, hogy teljesebben értsék meg azt a Személyt, aki ilyen nagy átalakulást eredményezett életükben. Ez a Személy kiszabadította őket a Sátán birodalmából, és bevitte a szeretet csodálatos királyságába. Ebben a néhány versben papírra veti talán a legnagyobb kijelentést az Úr Jézus Személyéről, ami az egész irodalomban előfordul.
   Ez az első megállapítás az Ő lényegi istenségét hirdeti. Ézsaiás a 40. fejezetben kijelentette, hogy nincs olyan emberkéz alkotta kép, amely hasonlíthatna Istenre. Ez azért van, mert Ő nagyobb, mint teremtett világa, és kívül áll rajta. Miközben a teremtett világ bemutathatja ezt a nagy Istent, és teszi is, arra tanítva bennünket, hogy felelősek vagyunk azért, hogy megismerjük Istent ebből a teremtésből (Róm 1,20).
   Isten világos megismertetéséhez jönnie kellett Valakinek Istentől, aki bensőségesen ismeri Istent, hogy így méltóképpen bemutathassa nekünk Őt. Ezt a nagy titkot a zsidó nemzet nem méltányolta. Csak Mária és József rokonának látták, és hogy Názáretből származott. Sokan ma is elkövetik ugyanezt a hibát. Látják Őt csodálatos tanítónak, vagy nagy reformernek, vagy egy új vallás bevezetőjének, és sohasem látják annak, aki valójában, a láthatatlan Isten képének.
   A "kép" szó képviseletet jelent. Nekünk az Úr Jézus képviselőinek kell lennünk ezen a Földön. Vagyis élettel és szóval mondanunk kell valamit arról, hogy kicsoda Ő. De közülünk senki, vagy együttesen mindnyájan sem mondhatjuk soha, hogy mi vagyunk Krisztus. Ez istenkáromlás lenne. Az Úr Jézus azonban mondhatta: "aki engem látott, látta az Atyát", Jn 14,9. Ő ugyanis nemcsak bemutatta nekünk az Atyát a lehető legteljesebb módon, hanem Ő volt Isten megjelenése emberi (hús)testben. Pál csak ezt jelenthette ki: "nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben", 1Tim 3,16 (Rev. Károli). János elmondhatta, hogy kezükkel is megtapinthatták az élet Igéjét; "Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk", 1Jn 1,1-2.
   Boruljunk hát eléje, imádva Őt!

Kol. 1.15 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Ézs 40. 18 Kihez hasonlíthatnátok Istent, és milyen képmást készítenétek róla?
Róm 1. 20 Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra,