Skip to main content

10.05 A Békesség Ura

Dátum: 
2019.10.5

2Tesszalonika 3,11-16

A BÉKESSÉG URA

   Sohasem leszünk mentesek a gondokkal járó feszültségtől, a körülmények fenyegetésétől és képességünk korlátaitól, amíg itt vagyunk testben. Szomorú, de igaz. Gyakran átfut elménken a gondolat, hogy miért nem tudunk megszabadulni mindettől valahol, és találni valamilyen helyet, ahol mindezek nem gyötörnek bennünket. Ilyen hely nincs a Földön, de az apostol biztat bennünket, hogy van egy Személy, aki kielégítheti szükségünket, és Ő a Békesség Ura.
   A tesszalonikai gyülekezet bizonyára kivette részét a nyomorúságokból, mégpedig minden irányból, mióta hívőkké lettek. Eltűrtek könyörtelen és erőszakos üldöztetést honfitársaiktól, szomorú veszteséget keresztyén testvéreik halála miatt, és azok szakadást okozó félrevezetését, akik a jövőbeli eseményekről írtak leveleket. Pál apostol, aki az evangéliumot vitte nekik és tanította Isten Igéjét, életét mentve menekült el. Bizonyára úgy érezték, hogy egyedül maradtak és nincs senki, akihez fordulhatnának. Éreztél valaha ilyesmit?
   Pál a tőle telhető legjobbat tette ebben a két levélben, hogy segítse őket a konfliktus kezelésében, és biztos alapra helyezze őket. Hála legyen Istennek a helyes tanítás bátorításáért, vigasztalásáért és megvilágosító munkájáért. De az apostol nem hagyhatja figyelmen kívül a békesség mindig rendelkezésre álló forrását.
   Pál végül imádságba kezd értük a szakadás miatt, amelyet elszenvedtek. Nagyon nyugtalankodott miattuk ebben a dologban, és bölcsen tesszük, ha megjegyezzük, hogy milyen tartós szakadás és harc lehet Isten népének életében. Szükséges megtanulnunk, hogyan kell békét teremteni és elhárítani a súlyosan zavaró hatásokat, amikor hiányzik a békesség.
   Az Úr Jézus a békesség forrása, és Ő az egyetlen, aki létrehozhatja azt a szívünkben. Magára az Úrra bízza rá őket. Bármi mást megtett már, hogy segítsen nekik, de csak a Krisztussal való közvetlen érintkezés az, ami kielégíti szükségüket hosszú távon. A János evangéliuma 14. fejezetének 27. versében az Úr ezt a békességet ígérte meg övéinek. Ez személyesen garantálja számunkra Igéje és jelenléte által, ezért ma vessük el a feszültséget, és merüljünk bele az Ő békességébe. "Az én békességemet adom nektek."

2Thessz. 3.16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!