Skip to main content

Halál a városban

Szerző: 
Francis A. Schaeffer

Death in the City (1969)

A TIME folyóirat az értelmiségiek misszionáriusának nevezte. Dr. Schaeffer nemcsak neves teológus, hanem jártas a filozófiában, a történelemben, a szociológiában és a művészet különböző ágaiban. 1948-ig az USA-ban élt. 10 éven át gyülekezeti lelkipásztor volt. Majd családjával együtt átköltözött egy kis faluba a svájci Alpokba (Huemoz sur Ollon/VS). Otthona központja lett az évek folyamán kialakult 'l'Abri Fellowship'-nak, egy tanulmányi központnak, ahová ezrével jönnek reményvesztett, kereső fiatalok egész Európából, Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából. A l'Abri-ban folytatott bibliatanulmányok nyomán agnosztikus, atheista, zsidó, névleges protestáns vagy békétlen katolikus fiatalok Krisztusban egyre-másra megtalálták életük értelmét és célját. Dr. Schaeffer és munkatársai vallják, hogy a bibliai keresztyénség nemcsak hogy igaz, hanem értelmileg indokolható is és ésszerűen kifejthető. A keresztyén ember minden kérdésre és kételyre becsületes és ésszerű választ kell tudjon adni.
Schaeffer az európai és amerikai egyetemeken előadásokat is tart a történelmi keresztyénség szerepéről a 20. században. Több jelentős könyvet írt, mint pl. 'How should we then Live?' (erről egy 10-részes tévéfilmsorozat is készült); 'The God Who is There'; 'Escape from Reason'; 'The Church at the End of the 20th Century'.

Ebben a könyvében a szerző elmondja, hogyan fejtette ki Pál apostol az evangélium üzenetét a Római levél első 8 fejezetében, és mi volt az álláspontja azokkal szemben, akiknek volt, és azokkal szemben, akiknek nem volt Bibliájuk. Mielőtt Pál apostol rávezetne arra, hogyan kell az evangéliumot másokkal közölni, kora kultúrájának lesújtó bírálatát adja. Egy ezt megelőző korban Jeremiás próféta hasonlóképpen járt el. Nekünk is így kell cselekednünk. Schaeffer prófétai látással mutat rá arra, hogy Jeremiás ítélete mennyire alkalmazható a mi korunkra is. Utat mutat egy új reformációhoz és a lelki-szellemi ébredéshez. Szemléletes példákkal illusztrálja az evangéliumban való hit szükségszerűségét és gyakorlását.

HalalAVarosban